C U R R I C U L U M   V I T A E

Marija Petrović
Naučni saradnik
 

 
Organizaciona jedinica:
 
 
Centralna laboratorija za ispitivanja
Laboratorija za hemijska ispitivanja
 
Profil/Akademsko zvanje: 
 
 
Diplomirani inženjer tehnologije, doktor hemijskih nauka
 
 
Trenutno zvanje:
 
Naučni saradnik
 
 
Profesionalne aktivnosti:
 
2011-
Laboratorija za hemijska ispitivanja, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.

2008-2011
Rukovodilac pogona za površinsku zaštitu i preradu otpadnih voda u fabrici za proizvodnju aluminijumske bravarije „Stublina d.o.o.“  
 
Strani jezici:
 
 
Engleski- čitanje, pisanje, konverzacija
Ruski- čitanje, pisanje, konverzacija
 
Naučno-istraživački rad:
 
Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:

„Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina“- TR 34013 (2011- )

“Razvoj biosorbenata na bazi otpadne biomase i mineralnih sirovina u cilju proizvodnje bezbedne hrane“- TR 31003 (2011- )

Istraživanja u okviru međunarodnih projekata:
Projekat finansiran od strane norveške vlade - Norwegian Cooperation Program on Research and Higher Education with the countries on the Western Balkans (CPWB)(2006-2009);

Projekat finansiran od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (COWAMA) - Coastal Water Management (for the Montenegrin Coast - southern Adriatic) funded by the European Agency for Reconstruction (EAR)(2007-2008).

Učesnik u rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine;

Razvoj novih i usavršavanje postojećih analitičkih metoda i postupaka;

Davanje usluga eksternim korisnicima;

Učesnik u međulaboratorijskim ispitivanjima značajnim za validaciju i verifikaciju standarda i propisanih metoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006;

Angažovana na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 
Odabrani radovi: OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA (M 20)

Kragović M, Pašalić S, Marković M, Petrović M, Nedeljković B, Momčilović M, Stojmenović M (2018) Natural and Modified Zeolite—Alginate Composites. Application for Removal of Heavy Metal Cations from Contaminated Water Solutions, Minerals, 8 (1), 11; doi:10.3390/min8010011.

Lopičić Z, Stojanović M, Kaluđerović Radoičić T, Milojković J, Petrović M, Mihajlović M, Kijevčanin M (2017) Optimization of the process of Cu(II) sorption by mechanically treated Prunus persica L. - Contribution to sustainability in food processing industry, Journal of Cleaner Production, 156, 95-105.

Petrović M, Šoštarić T, Stojanović M, Petrović J, Mihajlović M, Ćosović M, Stanković S (2017) Mechanism of adsorption of Cu2+ and Zn2+ on the corn silk (Zea Mays L.), Ecological Engineering (99) 83–90.

Petrović J, Stojanović M, Milojković J, Petrović M, Šoštarić T, Laušević M, Mihajlović M (2016) Alkali modified hydrochar of grape pomace as a perspective adsorbent of Pb2+ from aqueous solution, Journal of Environmental Management 182, 292–300.

Petrović M, Šoštarić T, Stojanović M, Milojković J, Mihajlović M, Stanojević M, Stanković S (2016) Removal of Pb2+ ions by raw Corn silk (Zea Mays L.) as a novel biosorbent, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (58) 407–416.

Šoštarić T, Petrović M, Milojković J, Lačnjevac Č, Ćosović A, Stanojević M, Stojanović M: Application of waste apricot stones from fruit processing industry in environmental clean-up: copper biosorption study. Fruits, 2015, Vol. 70, Issue 5, 271-280.

Petrović M, Šoštarić T, Pezo L, Stanković S, Lačnjevac Č, Milojković J, Stojanović M: Usefulness of ANN-based model for copper removal from aqueous solutions using agro industrial waste materials. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 2015, Vol. 21, Issue 2, 249-259.

Mihajlović M, Perišić N, Lato Pezo, Stojanović M, Milojković J, Lopičić Z, Petrović M (2014) Utilization of phosphate rock from Lisina for direct application: release of plant nutrients in the exchange-fertilizer mixtures, Journal of Agricultural and Food Chemistry 62 (41) 9965-9973.

Stojanović M, Pezo L, Mihajlović M, Stanković S, Petrović J, Petrović M, Šoštarić T (2014) Application of ANN and RSM in reliably predicting of uranium pathways in soil, Radiochimica Acta 102, 701-710.

Tanaskovski B, Petrović M, Kljajić Z, Degetto S, Stanković S (2014) Analysis of major, minor and trace elements in surface sediments by X-ray fluorescence spectrometry for assessment of possible contamination of Boka Kotorska bay, Montenegro, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 33 (1) 139-150.

NACINALNE MONOGRAFIJE, TEMATSKI ZBORNICI (M 40)

Stojanović M, Lačnjevac Č, Lopičić Z, Rajković M, Petrović M (2012) Corrosion and corrosion behavior of depleted uranium, KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA, 223-261, Izdavač: ITNMS Beograd I Inženjersko društvo za koroziju Beograd.

MAGISTARSKE I DOKTORSKE TEZE (M70)

Marija Petrović, „Uklanjanje teških metala iz njihovih vodenih rastvora otpadnom biomasom na bazi kukuruza (Zea mays L.)“ Doktorska teza. Tehnološko – metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2016.

TEHNIČKO RAZVOJNA REŠENJA (M80)

Milojković Ј, Stojanović М, Mihajlović М, Kragović М, Lopičić Z, Petrović M, Petrović J, Koprivica M (2016) „Vodeni korov Myrophyllum spcatum inkapsuliran alginatom kao biosorbentom za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda–MsA-biosorb“, TR31003, odluka naučnog veća ITNMS, 13/8-5 od 25.02.2016. godKontakt:
Adresa:  Franše d’ Eperea 86,
                11000 Beograd
Tel:         011/36 91 722, lokal 119
e-mail:   m.petrovic@itnms.ac.rs