C U R R I C U L U M   V I T A E

Marija Petrović
Istraživač saradnik
 

 
Organizaciona jedinica:
 
 
Centralna laboratorija za ispitivanja
Laboratorija za hemijska ispitivanja
 
Profil/Akademsko zvanje: 
 
 
Diplomirani inženjer tehnologije, Smer- Neorganska hemija; Odsek- Kontrola kvaliteta
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
 
Trenutno zvanje:
 
Istraživač saradnik
 
 
Radno iskustvo:
 
 
12/2011-
Laboratorija za hemijska ispitivanja, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.
 
03/2008-12/2011
Rukovodilac pogona za površinsku zaštitu i preradu otpadnih voda u fabrici za proizvodnju aluminijumske bravarije „Stublina d.o.o.“
 
 
Strani jezici:
 
 
Engleski- čitanje, pisanje, konverzacija
Ruski- čitanje, pisanje, konverzacija
 
 
Naučno-istraživački rad:
 
 
Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:
 
  • „Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina“- TR 34013
  • “Razvoj biosorbenata na bazi otpadne biomase i mineralnih sirovina u cilju proizvodnje bezbedne hrane“- TR31003 (2011-2014).
 
 
Radno iskustvo u oblasti:
 
  • Učesnik u rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine;
  • Razvoj novih i usavršavanje postojećih analitičkih metoda i postupaka;
  • Davanje usluga eksternim korisnicima;
  • Učesnik u međulaboratorijskim ispitivanjima značajnim za validaciju i verifikaciju standarda i propisanih metoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006;
  • Angažovana na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Odabrani radovi:

• Petrović M, Šoštarić T, Stojanović M, Milojković J, Mihajlović M, Stanojević M, Stanković S: Removal of Pb2+ ions by raw Corn silk (Zea mays L.) as a novel biosorbent. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2015, Link

• Šoštarić T, Petrović M, Milojković J, Lačnjevac Č, Ćosović A, Stanojević M, Stojanović M: Application of waste apricot stones from fruit processing industry in environmental clean-up: copper biosorption study. Fruits, 2015, Vol. 70, Issue 5, 271-280.

• Petrović M, Šoštarić T, Pezo L, Stanković S, Lačnjevac Č, Milojković J, Stojanović M: Usefulness of ANN-based model for copper removal from aqueous solutions using agro industrial waste materials. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 2015, Vol. 21, Issue 2, 249-259.

Kontakt:
Adresa:  Franše d’ Eperea 86,
                11000 Beograd
Tel:         011/36 91 722, lokal 119
e-mail:   m.petrovic@itnms.ac.rs