C U R R I C U L U M     V I T A E

 

Jelena Petrović

Organizaciona jedinica ITNMS:
 
Centralna laboratorija za ispitivanja
Laboratorija za hemijska ispitivanja
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master hemičar, Smer- Analitička hemija; Odsek- Hemija
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 
Trenutno zvanje: Istraživač saradnik
 
Radno iskustvo: 08/2013-
Laboratorija za hemijska ispitivanja, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.

04/2013-06/2013
Laboratoriji za kontrolu kvaliteta, Hemofarmu a.d. članica STADA Grupe
 
Profesionalne aktivnosti:
 
    • Učesnik u rešavanju problema iz oblasti analitičke hemije;

    • Razvoj novih i usavršavanje postojećih analitičkih metoda i postupaka;

    • Davanje usluga eksternim korisnicima;

    • Angažovana na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 
Obrazovanje:
 
Master hemičar, Smer- Analitička hemija; Odsek- Hemija
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Student doktorskih studija, Smer- Analitička hemija; Odsek- Hemija
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Istraživački rad:
 
Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:

• “Razvoj biosorbenata na bazi otpadne biomase i mineralnih sirovina u cilju proizvodnje bezbedne hrane“- TR31003 (2011-2014).
 
Strani jezik:
 
Engleski i Francuski
 
Odabrani radovi:
 
1. Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Marija Stanojević, Marija Petrović, Jelena Milojković, Časlav Lačnjevac (2015), Održiva konverzija otpadne biomase primenom postupka hidrotermalne karbonizacije. Zaštita materijala, 206-213

2. Mirjana Stojanović, Lato Pezo, Marija Mihajlović, Slavka Stanković, Jelena Petrović, Marija Petrović, Tanja Šoštarić (2014), Application of ANN and RSM in reliably predicting of uranium pathways in soil. Radiochimica Acta, 102, 701-710.

3. Mirjana Stojanović, Časlav Lačnjevac, Marija Mihajlović, Marija Petrović, Tanja Šoštarić, Jelena Petrović, Zorica Lopičić (2014), Ecological and corrosion behavior of depleted uranium, DOI:10.2298/HEMIND131025024S

4. Marija Mihajlović, Nebojša Perišić, Lato Pezo, Mirjana Stojanović, Jelena Milojković, Marija Petrović, Jelena Petrović (2014) Optimization of process parameters to obtain NH4-clinoptilolite as a supplement to ecological fertilizer, Clay minerals, 49, 735-745

5. Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Dragan Radulović, Časlav Lačnjevac, Mirko Grubišić , Zorica Lopičić, Jelena Petrović, istraživač saradnik Marija Stanojević (2014) “DOBIJANJE SLOŽENOG ČVRSTOG MINERALNOG ĐUBRIVA NA BAZI PRIRODNOG FOSFATA I PARCIJALNO MODIFIKOVANOG ZEOLITA - FOSZEL”

6. Valeria Guzsvany, Jelena Petrović, Jugoslav Krstić, Zsigmond Papp, Maria Putek, Luka Bjelica, Andrzej Bobrowski, Biljana Abramović (2013), Renewable silver-amalgam film electrode for voltammetric monitoring of solar photodegradation of imidacloprid in presence of Fe/TiO2, Journal of Electroanalytical Chemistry, 699, 33-39

 

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722 lokal 119

fax: (+381 11) 3691583

email: j.petrovic@itnms.ac.rs