C U R R I C U L U M     V I T A E

 

Marija Koprivica (rođ. Stanojević)

Organizaciona jedinica ITNMS:
 
Centralna laboratorija za ispitivanja
Laboratorija za hemijska ispitivanja
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master hemičar, Smer - Analitička hemija; Odsek- Hemija
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
Trenutno zvanje: Istraživač pripravnik
 
Radno iskustvo: 05/2014 -
Laboratorija za hemijska ispitivanja, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.

Ranije:
Asistent iz opšte i neorganske hemije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu;
Tehnički saradnik na katedri za Analitičku hemiju na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 
Profesionalne aktivnosti:
 
    • Učesnik u rešavanju problema iz oblasti analitičke hemije;

    • Razvoj novih i usavršavanje postojećih analitičkih metoda i postupaka;

    • Davanje usluga eksternim korisnicima;

    • Angažovana na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 
Obrazovanje:
 
Master hemičar, Smer - Analitička hemija; Odsek- Hemija
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Student doktorskih studija, Smer- Analitička hemija; Odsek- Hemija
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Istraživački rad:
 
Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:

• “Razvoj biosorbenata na bazi otpadne biomase i mineralnih sirovina u cilju proizvodnje bezbedne hrane“- TR31003 (2011-2014).

• “Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina“- TR34013 (2011-2014)
 
Strani jezik:
 
Engleski
 
Odabrani radovi:
 
1. Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Milojković, Marija Mihajlović, Marija Stanojević, Slavka Stanković (2015), Removal of Pb2+ ions by raw Corn silk (Zea Mays L.) as a novel biosorbent, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,DOI:10.1016/j.jtice.2015.06.025.

2. Tatjana Šoštarić, Marija Petrović, Jelena Milojković, Časlav Lačnjevac, Aleksandar Ćosović, Marija Stanojević, Mirjana Stojanović (2015), Application of apricot stone waste from fruit processing industry in environmental cleanup: copper biosorption study, Fruits, vol. 70(5) 271-280

3. Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Marija Stanojević, Marija Petrović, Jelena Milojković, Časlav Lačnjevac (2015), Održiva konverzija otpadne biomase primenom postupka hidrotermalne karbonizacije, Zaštita materijala, 206-213

4. Marija Stanojević, Jelena Trifković, Slađana Kostić-Rajačić, Vukić Šoškić, Živoslav Tešić, Dušanka Milojković-Opsenica (2014) Assessment of lipophilicity of some biologically active arylpiperazines by RPTLC and multivariate analysis, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, vol. 37, 20, 2814-2828

 

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722 lokal 119

fax: (+381 11) 3691583

email: m.koprivica@itnms.ac.rs