C U R R I C U L U M       V I T A E

Marija Kojić

 

 
Organizaciona jedinica:
 
Centralna laboratorija za ispitivanja
Laboratorija za hemijska ispitivanja
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Doplomirani inženjer tehnologije
Master inženjer tehnologije
 
Trenutno zvanje:
 
Istraživač pripravnik
 
Profesionalne aktivnosti: 12/2016- Laboratorija za hemijska ispitivanja, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.
 • Razvoj novih tehnologija konverzije otpadne biomase i primena dobijenih proizvoda;
 • Rešavanju problema iz oblasti analitičke hemije;
 • Razvoj novih i usavršavanje postojećih analitičkih metoda i postupaka;
 • Davanje usluga eksternim korisnicima;
 • Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

   
 • Obrazovanje:
   
  2015-2016 Master inženjer tehnologije, Hemijsko inženjerstvo, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
  2011-2015 Doplomirani inženjer tehnologije, Hemijsko inženjerstvo-Kontrola kvaliteta (2015), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
   
  Istraživački rad:
   
  Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije: “Razvoj biosorbenata na bazi otpadne biomase i mineralnih sirovina u cilju proizvodnje bezbedne hrane“- TR31003 (2011- ).
   
  Strani jezik:
   
  Engleski- čitanje, pisanje, konverzacija
  Francuski- osnovno znanje
   
  Odabrani radovi:
   
  Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Marija Petrović, Marija Kojić, Tatjana Šoštarić, Časlav Lačnjevac (2017) Zatvaranje životnog ciklusa otpadne biomase hidrotermalnom karbonizacijom,1, 50-58

  Mirko Grubišić, Mirjana Stojanović, Marija Mihajlović, Jelena Milojković, Časlav Lačnjevac, Marija Kojić, Ljiljana Bošković-Rakočević (2017), Sage extract as an inxibitor of steel and copper corrosion, 58 (4), 487– 497

  Bojan Tanaskovski, M. Radomirović, Marija Petrović, Marija Kojić, Slavka Stanković (2017), Određivanje hemijskog sastava i kvaliteta sedimenta bokokokotorskog zaliva, 231-236.

  Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Marija Kojić, Jelena Milojković, Zorica Lopičić (2017) Agricultural wastes as low cost material for heavy metals removal, 48

  Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Marija Petrović, Marija Kojić, Jelena Milojković (2017) Enhanced Cu2+ adsorption ability of grape pomace hydrochar upon alkali modification,144-148.

  Jelena Milojković, Marija Mihajlović, Zorica Lopičić, Tatjana Šoštarić, Jelena Petrović, Marija Kojić, Mirjana Stojanović (2017), Biosorption of heavy metals from mining influenced water, 338-341

  Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Jelena Milojković, Marija Kojić, Slavka Stanković (2017), Kukuruzna svila kao adsorbent teških metala iz otpadnih voda, 337-342.


   

  Kontakt:

   

  tel. (+381 11) 3691-722
  fax: (+381 11) 3691-583
  email: m.kojic@itnms.ac.rs