C U R R I C U L U M     V I T A E

 

Srđan Stanković

Organizaciona jedinica ITNMS:
 
Centar za metalurške tehnologije
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, doktor geo nauka
 
Trenutno zvanje: Naučni saradnik
 
Profesionalne aktivnosti:
 
  • 2002-2005 „Božić i sinovi doo” Pančevo, menadžer prodaje.
  • 2005-2008 „Kubit doo” Pančevo, osnivač i direktor
  • 2008-2017 Elektrotehnička škola „Nikola Tesla” Pančevo, nastavnik biologije
  • 2009-2016 Osnovna škola „Borisav Petrov Braca” Pančevo, nastavnik biologije
  • 2017-2018 „Pivara Princ doo” Pančevo, direktor
  • 2018 Institut za tehnologiju nukleranih i drugih mineralnih sirovina, istraživač
Obrazovanje:
 
1994-2001 Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, studijska grupa molekularna biologija i fiziologija. Diplomirani molekularni biolog i fiziolog
2010-2016 Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet. Doktor geo nauka
 
Istraživački rad:
 
U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada bavio se ispitivanjem mikrobiološkog diverziteta ekstremno kiselih staništa i primenom acidofilnih mikroorganizama u biohidrometalurgiji.
 
Strani jezik:
 
Engleski jezik
 
Odabrani radovi:
 
S. Stanković, I. Morić, A. Pavić, B. Vasiljević, D.B. Johnson, V. Cvetković (2014) Investigation of the microbial diversity of an extremely acidic metal-rich water body (Lake Robule, Bor, Serbia), Journal of the Serbian Chemical Society 79 (6): 729-741

S. Stanković, I. Morić, A. Pavić, S. Vojnović, B. Vasiljević, V. Cvetković (2015) Bioleaching of copper from samples of Old flotation tailings (Copper mine Bor, Serbia), Journal of the Serbian Chemical Society 80 (3): 391-405

D. Ranđelović, S. Stanković , N. Mihailović, D. Leštan (2015) Bioremediation of Cu from copper mine wastes and contaminated soils using EDDS and acidophilic bacteria, Bioremediation Journal 19 (3): 231-238

S. Stanković, B. Vasiljević, S. Jeremić, V. Cvetković, I. Morić (2017) Evaluation fo microbial diversity of the microbial mat from the extremely acidic lake Robule (Bor, Serbia), Botanica Serbica 41(1): 47-54

V. Conić, S. Stanković, I. Morić, S. Dragulović, D. Milanović, S. Magdalinović, M. Bugarin (2016) Adaptation of microorganisms to the polymetallic ore, Proceedings of the 48th October Conference on Mining and Metallurgy, p. 257

 

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691722
mob. (+381 64) 2308840
fax: (+381 11) 3691583
email: s.stankovic@itnms.ac.rs