C U R R I C U L U M       V I T A E

Milica Spasojević

 

 
Organizaciona jedinica:
 
Centar za razvoj materijala u poljoprivredi i ekologji
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Trenutno zvanje:
 
Istraživač pripravnik
Radno iskustvo:
 • 08/2018 – Centar za razvoj materijala u poljoprivredi i ekologji, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd


 •  
  Obrazovanje:
   
 • 2012 – 2016: Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, osnovne akademske studije - studijski program hemija;

 • 2016 – 2017: Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, master akademske studije - studijski program hemiija;

 • 2017 – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, doktorske akademske studije;


 •  
  Istraživački rad:
   
  Priprema, karakterizacija i modifikacija nemetaličnih mineralnih sirovina (zeolita, bentonita, glina, itd) sa ciljem dobijanja materijala za adsorpciju toksičnih metala i neorganskih zagađivača u vodi i zemljištu.
   
  Strani jezik:
   
  Engleski jezik
   

  Kontakt:

   

  tel. (+381 11) 3691-722, lokal 164
  fax: (+381 11) 3691-583
  email: m.spasojevic@itnms.ac.rs