C U R R I C U L U M       V I T A E

Dragana Ranđelović

 

 
Organizaciona jedinica:
 
Sektor za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu
Doktor nauka iz multidisciplinarnih naučnih oblasti - zaštita životne sredine
 
Trenutno zvanje:
 
Naučni saradnik
Radno iskustvo:
 • Institut za šumarstvo, Beograd, Odeljenje za podizanje, gajenje i ekologiju šuma (2008-2010)

 • Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju (2011-2019)

 • Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd, Sektor za metalurške tehnologije i zaštitu životne sredine (2019 - )

 •  
  Profesionalne aktivnosti: Učestvuje na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

 • Magmatizam i geodinamika Balkanskog poluostrva od mezozoika do danas: značaj za obrazovanje metaličnih i nemetaličnih rudnih ležišta, Osnovna istraživanja (OI 176016, 2011 – ),

 • Satelitski snimci visoke rezolucije u prikupljanju i obradi podataka o šumama i šumskim ekosistemima, Tehnološki razvoj (TR20056, 2008-2009),

 • Izbor vrsta za pošumljavanje i melioracije, Tehnološki razvoj (TR6821, 2006-2008),

 • i evropskog programa

 • European COST Action Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CA 15226, 2016 - )

 •  
  Obrazovanje:
   
 • Diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu (1999-2005)

 • Magistar biotehnoloških nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2005-2010.)

 • Strukovni specijalista menadžer, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu (2009-2011.)

 • Doktor nauka iz multidisciplinarnih naučnih oblasti - zaštita životne sredine, Studije pri Univerzitetu, Univerzitet u Beogradu (2011-2015.)

 •  
  Istraživački rad:
   
  U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada bavila se istraživanjima u oblasti karakterizacije rudničkog otpada, biološke rekultivacije i remedijacije industrijskog otpada, odabirom biljnih vrsta za melioracije degradiranih područja, ekologijom antropogeno izmenjenih sredina.
   
  Strani jezik:
   
  Engleski (napredni nivo), nemački (osnovni nivo)
   
  Odabrani radovi:
   
  1. Ranđelović, D., Mihailović, N., Jovanović, S. (2019): Potential of Equisetum ramosissimum Desf. for remediation of antimony flotation tailings: a case study, International Journal of Phytoremediation, doi: 10.1080/15226514.2018.1556590

  2. Ranđelović, D., Jakovljević, K., Mihailović, N., Jovanović, S. (2018): Metal accumulation in populations of Calamagrostis epigejos (L.) Roth from diverse anthropogenically degraded sites (SE Europe, Serbia), Environmental Monitoring and Assessment, 190:183.

  3. Knežević, D., D. Nišić, D., Tomanec, R., Ranđelović, D. (2018): Karakterizacija i upravljanje industrijskim otpadom, poglavlje: Biološke i ekotoksikološke karakteristike otpada, RGF, Beograd, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, , pp. 12+322, ISBN 978-86-7352-303-3.

  4. Ranđelović, D., Gajić,G., Mutić,J., Pavlović,P., Mihailović, N., Jovanović, S. (2016): Ecological potential of Epilobium dodonaei Vill. for restoration of metalliferous mine wastes, Ecological Engineering 95: 800–810.

  5. Knežević, D., D. Nišić, D., Cvijetić, A., Ranđelović, D., Sekulić, Z. (2015): Monitoring u životnoj sredini, poglavlje: Biološki monitoring , Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, pp. 12+310, ISBN 978-86-7352-288-3.

  6. Ranđelović, D., Stanković, S., Mihailović, N., Leštan, D. (2015): Remediation of Cu from copper mine wastes and contaminated soils using EDDS and acidophilic bacteria, Bioremediation Journal, 19:3, 231-238. doi 10.1080/10889868.2014.995370.Link

  7. Ranđelović, D., Jovanović S., Mihailović N., Šajn R. (2015): The Content of Manganese in Soils and Plants of Bor Mine Overburden Site (Serbia, SE Europe), International Scientific and Professional Meeting 'Ecological Truth', Proceedings, 17-20th June, Kopaonik, Publisher: University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, p. 186-192.

  8. Ranđelović, D., Cvetković, V.,Mihailović, N.,Jovanović, S. (2014): Relation Between Edaphic Factors and Vegetation Development on Copper Mine Wastes: A Case Study From Bor (Serbia, SE Europe), Environmental Management, 53 (4): 800-812. ISSN/ISBN: 0364-152X

  9. Ranđelović, D.(2011): Primena adaptivnog upravljanja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, VI Simpozijum 'Reciklažne tehnologije i održivi razvoj' sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova 18.-21. septembar 2011., Sokobanja, Izdavač: Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, 399-404. ISBN 978-86-80987-86-6.

  10. Bogdanović, G.,Stanojlović, R., Dožić, S.,Đukić, M., Antić, D.,Sokolović, J., Ranđelović, D. (2009): Ogledno polje rekultivacije starog flotacijskog jalovišta u Boru, IV Simpozijum 'Reciklažne tehnologije i održivi razvoj' sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova 03.- 06. 09.2009., Kladovo,Izdavač: Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, str. 391-397.

  11. Ranđelović, D., Ilić M. (2009): Upotreba daljinske detekcije i satelitskih snimaka u planiranju i monitoringu biološke rekultivacije rudničkih jalovina, IV Simpozijum 'Reciklažne tehnologije i održivi razvoj' sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova 03.- 06. 09.2009., Kladovo,Izdavač: Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, str. 385-390.

  12. Ranđelović, D. (2008): Some Aspects of Technical and Biological Reclamation of Flotation Tailings, XXI International Serbian Symposium on Mineral Processing, Proceedings, 04.-06. November, Bor, p. 239-243.

  13. Ranđelović, D. (2008): Specifičnosti formiranja šumskih zasada na jalovištima metaličnih ruda, Međunarodna konferencija 'Životna sredina danas', Posebno tematsko izdanje broj 16-2008., 21.-23.4.2008, Beograd, Izdavač: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije 'Ecologica', str. 45-49.

  14. Ranđelović, D. (2006): Herbaceous Plant Usage in the Reclamation of Copper Mine Tailings, In: International Scientific conference ‘Sustainable Use of Forest Ecosystems – The Challenge of the 21st Century’, Proceedings, 8-10th November, Donji Milanovac, Publisher: Institute of Forestry, Belgrade, p.108-112.   

  Kontakt:

   

  tel. (+381 11) 3691-722
  fax: (+381 11) 3691-583
  email: d.randjelovic@itnms.ac.rs