C U R R I C U L U M       V I T A E

Milena Obradović

 

 
Organizaciona jedinica:
 
Centar za razvoj materijala u poljoprivredi i ekologji
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Master fizikohemičar
 
Trenutno zvanje:
 
Istraživač pripravnik
Radno iskustvo:
 • 05/2019. - Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Laboratorija za fizičkohemijska ispitivanja.

 • 06/2018. - Naftna Industrija Srbije, Referent za kontrolu kvaliteta naftnih derivata.


 •  
  Obrazovanje:
   
 • 2018 - Student doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju.

 • 2017 - 2018. Master studije Univerziteta u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, master fizikohemičar.

 • 2013 - 2017. Osnovne studije Univerziteta u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, diplomirani fizikohemičar.


 •  
  Istraživački rad:
   
  Priprema, karakterizacija i modifikacija nemetaličnih mineralnih sirovina (zeolita, bentonita, glina, itd.) u cilju dobijanja materijala za uklanjanje zagađivača koji su prisutni u vodama (lekovi) i za adsorpciju slabo polarnih organskih molekula (mikotoksina) koji su prisutni u stočnoj hrani.
   
  Strani jezik:
   
  Engleski i nemački
   
  Objavljeni radovi:
   
  B. Nedić Vasiljević, M. Obradović, D. Bajuk - Bogdanović, M. Milojević - Rakić, Z. Jovanović, N. Gavrilov, I. Holclajtner - Antunović "In Situ Synthesis of Potassium Tungstophosphate Supported on BEA Zeolite and Perspective Application for Pesticide Removal", J. Environ. Sci. (2019), DOI: 10.1016/J.JES.2019.01.018


   

  Kontakt:

   

  tel. (+381 11) 3691-722
  fax: (+381 11) 3691-583
  email: m.obradovic@itnms.ac.rs