C U R R I C U L U M     V I T A E

Aleksandar Ćosović
Istraživač Saradnik

Organizaciona jedinica:
 
Laboratorija za zaštitu životne sredine
 
Profil/Akademsko zvanje:
 
Diplomirani inženjer tehnologije za hemijsko inženjerstvo,
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Magistar tehničkih nauka,
Naslov teze: „Ispitivanje uklanjanja tečnog otpada kombinovanim postupkom isparavanja i katalitičkog sagorevanja“
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Radno iskustvo:
 
01/2002-
Laboratorija za zaštitu životne sredine, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.
 
Naučno-istraživački rad:
 
Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:
  • „Primena tehničko-tehnoloških rešenja u sanaciji i unapređenju životne sredine“ -- MNT 0098, (2002.-2004.);
  • „Tehničko-tehnološka rešenja u razvoju čistih tehnologija kao osnova strategije održivog industrijskog razvoja“ - TR 6707, (2005.-2007.);
  • „Rekultivacija deponija isplake i mogućnosti remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga, akcidentno incidentno kontaminiranih naftom i njenim derivatima“ - TD 7032, (2005.-2007.);
  • „Razvoj postupaka, metoda i materijala za prečišćavanje otpadnih industrijskih gasnih tokova i praćenje uticaja na životnu sredinu“ – TR 21020 A (2008.-2010.);
  • „Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija” - 34023 (2011.-2014.).
 
Radno iskustvo u oblasti:
 
  • Monitoring kvaliteta vazduha u industrijskim i urbanim sredinama (imisija);
  • Merenja emisije gasovitih polutanata i praškastih materija u industriji;
  • Tretmana otpadnih industrijskih voda (uklanjanje VOC, izdvajanje teških metala).
 

Kontakt:

Adresa: Franše d’ Eperea 86, 11000 Beograd
Tel: 011/36 91 722, lokal 105 i 130
Tel: 063/438 171
e-mail: a.cosovic@itnms.ac.rs