C U R R I C U L U M     V I T A E

Dr Nataša Đorđević


Organizaciona jedinica:

Centar za hemijske tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Doktor tehničkih nauka

Trenutno zvanje:

Naučni saradnik

Profesionalne aktivnosti

1994. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd; Sektor za metalurgiju i hemijsko inženjerstvo; Centar za hemijske tehnologije;

Obrazovanje:

2006. Doktorska disertacija na Tehničkom fakultetu u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu. Tema: Uticaj sinteze i strukture elektronske keramike i funkcionalna svojstva elektronskih komponenti.

2000. Magistarske studije u Centru za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu, smer Nauka o materijalima; tema: Aktivacija čvrstih disperznih materijala.
1993. Tehnološko metalurški fakultet u Beogradu, odsek Neorganska hemijska tehnologija; smer Elektrohemija;

Istraživački rad:

Razvoj tehnoloških postupaka za proizvodnju sirovina i proizvoda za potrebe farmaceutske, kozmetičke i prehrambene industrije; Program laboratorijskih postupaka neorganskih hemijskih sinteza; Program tehnoloških postupaka dobijanja neorganskih polikristalohidrata; Program laboratorijskih postupaka hemijske i fizičke dorade hemikalija; Istraživanja i razvoj tehnoloških postupaka hemijskih i mehanohemijskih sinteza u neorganskoj hemijskoj tehnologiji; Rešavanje problema iz oblasti sinterovanja keramike; Rešavanje problema iz oblasti zaštite životne sredine (valorizacija sekundarnog sumpora iz procesa proizvodnje nafte).

Učešće na prjektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:

· Novi materijali prognoziranih osobina na bazi interakcije prirodnih minerala sa organskim i neorganskim ligandima, Projekat 02E40, 1996. – 2000.
· Proučavanje fenomena i metode sinteze keramičkih i staklastih materijala za primenu u visokim tehnologijama, MNRT 1818, 2002.-2005.
· Razvoj novih staklastih i staklokeramičkih materijala, MNTR TR 006701B, 2005-2007.
· Valorizacija sekundarnog sumpora kao otpadnog materijala u rafinaciji nafte, MNTR TR 6705, 2005.-2007.
· Eliminacija i korišćenje sumpora dobijenog kao sporedni proizvod pri preradi nafte, MNTR TD 7020, 2005. – 2007.
· Proučavanje međuzavisnosti u trijadi sinteza-struktura-svojstva za funkcionalne materijale, MNTR OI 142011, 2006.

Strani jezik:

engleski,

Odabrani radovi:

N.G. Đorđević, P.B. Jovanić, Influence of mechanical activation on elelctrical properties of cordierite ceramics, Vol. 40., No. 1, 2008.,

N. Đorđević, Influence of Bi2O3 on sintering and crystallization of cordierite ceramics, Science of Sintering no.3., Vol.37, str.189-198, 2005.

N. Đorđevic, Lj. Pavlovic, “The Influence of Activation and Relaxation Time on the Synthesis of Cordierite Ceramics“ J. Serb. Chem. Soc. Vol. 71 (br.3) str.293-301, 2006.

V.Vidojković, N. Đorđević, T. Boljanac, M.Vlahović, S.Martinović, Ispitivanje mogućnosti vezivanja čestica letećeg pepela iz termoelektrana elementarnim sumporom, Hem. Ind. 60(5-6) 144-147, 2006.

N. Đordjević, P. Jovanić, Mehanohemijska aktivacija sistema 2MgO×2Al2O3×5SiO2, Hem. ind. 61 (5a) 307-312, 2007.

Nataša Đorđević, Uticaj sinteze i strukture elektronske keramike i funkcionalna svojstva elektronskih komponenti, Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, 2006.

Kontakt:

tel. (+381 11) 3691-722/lok.103
fax: (+381 11) 3691-583
email: n.djordjevic@itnms.ac.rs