C U R R I C U L U M        V I T A E

Marija S. ĐošićOrganizaciona jedinica:

Centar za neorganske tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Doktor tehničkih nauka

Trenutno zvanje:

Istraživač saradnik

Profesionalne aktivnosti:

Saradnik i nosilac zadatka na projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije u periodu 2000-2015. god.

Učešće na projektima:

Proučavanje fenomena i metoda sinteze keramučkih i staklokeramičkih materijala za primenu u visokim tehnologijama“ (H 1818, Ministrastvo za nauku, tehnologiju i razvoj 2002-2005).

„Projektovanje i izrada postrojenja za primarnu preradu istrašenih uljnih emulzija“ (Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, 2002-2005).

„Elektrohemijske karakteristike oksidnih i polimernih prevlaka na modifikovanim površinama metala“ (Ministrastvo za nauku i zaštitu životne sredine, 2006-2010, ON142061).

„Proučavanje međuzavisnosti u trijadi Sinteza-struktura-svojstva za funkcionalne materijale“ (Ministrastvo za nauku i zaštitu životne sredine, 2006-2010).

„Izučavanje fenomena i procesa dobijanja staklastih, staklokeramičkih i keramičkih materijala za visoke tehnologije“ (ON 142041, Ministrastvo za nauku i zaštitu životne sredine, 2006-2010).

„Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava“ (III 45019, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, 2010-).

„Fenomeni i procesi sinteze novih staklastih i nanostrukturnih staklo-keramičkih materijala“ (OI172004, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, 2010-).

Obrazovanje:

- diplomirala 2000. god. na TMF-u u Beogradu.

- magistrirala 2005. god. Na TMF-u u Beogradu.

- odbranjena doktorska disertacija pod naslovom „Biokeramičke prevlake na bazi kalcijum-fosfatnih jedinjenja dobijene na titanu elektrohemijskim metodama“ 2015. god. na TMF u Beogradu

Istraživački rad:

Keramički materijali; sinteze novih materijala; metode ispitivanja i kontrole materijala, elektroforetsko taloženje biokeramičkih materijala, elektrohemijska sinteza nanočestičkih prahova

Strani jezik:

engleski i ruski.

Broj objavljenih radova do 2015 god.:

60 (16 radova u časopisima i 44 saopštenja na skupovima)

Odabrani objavljeni radovi:

1. Marija S. Djošić, Miodrag Mitrić, Vesna B. Mišković-Stanković, „The porosity and roughness of electrodeposited calcium phosphate coatings in simulated body fluid“, J. Serb. Chem. Soc. 80 (2) (2015) 237-251.

2. M. Djošić, V. Panić, J. Stojanović, M. Mitrić, V. B. Mišković-Stanković, “The effect of applied current density on the surface morphology of deposited calcium phosphate coatings on titanium”, Colloid. Surface. A: Physicochem. Eng. Aspects 400 (2012) 36-43.

3. S. D. Matijašević, M. B. Tošić, J. N. Stojanović, S. R. Grujić, V. D. Živanović, J. D. Nikolić, M. S. Đošić, “The crystallization of potassium germanate glass with high content of niobium oxide“, Ceram-Silikàty, 56 (2012) 61-68.

4. M.S. Djošić, V.B. Mišković-Stanković, Z.M. Kačarević-Popović, B.M. Jokić, N. Bibić, M. Mitrić, S.K. Milonjić, R. Jančić-Heinemann, J. Stojanović, “Electrochemical synthesis of nanosized monetite powder and its electrophoretic deposition on titanium”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 341 (2009) 110-117

5. M.S. Djošić, N. Bibić, M. N. Mitrić, M. Šiljegović, J.N. Stojanović, B. Jokić, Dj. T. Janaćković, V. B. Mišković-Stanković, “Electrodeposited hydroxyapatite thin films modified by ion beam irradiation”, J. Optoelectron. Adv. M. 11, 11 (2009) 1848-1854.

6. M.S. Djošić, V. B. Mišković-Stanković, S. Milonjić, Z. M. Kačarević-Popović, N. Bibić, J. Stojanović, “Electrochemical synthesis and characterization of hydroxyapatite powders ”, Mater.Chem.Phys. 111 (2008) 137- 142

7. M.S. Djošić, V.B.Mišković-Stanković, V.V.Srdić, “Electrophoretic deposition and thermal treatment of boehmite coatings on titanium”, J. Serb. Chem. Soc. 72, 3 (2007) 275-287

8. M.S. Djošić, V.B.Mišković-Stanković, Đ.T.Janaćković, Z.M.Kačarević-Popović, R.D.Petrović, “Electrophoretic Deposition and Characterization of Boehmite Coatings on Titanium Substrate ”, Colloid. Surface. A 274 (2006) 185-191.

9. M. Lazić, K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, P.Jovanić, D.Kićević, “The Influence of Deposition Parameters on the Porosity of Thin Alumina Films on Steel”, J. Serb. Chem. Soc. 69, 3 (2004) 239-249

10. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, Đ.T.Janaćković, R.D.Petrović, Lj.M.Pavlović, “The Electrophoretic Deposition of Boehmite Coatings on Titanium from Water Sol”, Mater. Sci. Forum, 453-454 (2004) 349-354.

Kontakt:

tel. (+381 11)3691722/lok.174
fax: (+381 11) 3691583
email: m.djosic@itnms.ac.rs