C U R R I C U L U M     V I T A E

Zoran Janjušević

Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za metalurške tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Diplomirani inženjer metalurgije, doktor tehničkih nauka

Trenutno zvanje:

Viši naučni saradnik

Obrazovanje:

- Metalurški fakultet, smer prerada metala, Tehnički fakultet u Boru 1979. god.
- Magistar tehničkih nauka, Metalurški fakultet u Sisku, 1988 god. Magistrirao na temi "Prlog ispitivanju uticaja parametara otpuštanja na osobine nisko legiranog čelika visoke čvrstoće"
- Doktor tehničkih nauka, Tehnički fakultet u Boru, 1997 god. Doktorirao na disertaciji "Izučavanje procesa i mehanizama na graničnoj površini metal – kalup pri livenju čelika u kalupe izrađene po CO2 postupku uz dodatak aktivnih sredstava"
- Odgovorni projektant metalurških procesa, broj licence 385 B 295 05

Profesionalne aktivnosti:

RMHK "Trepča-Fabrika Akumulatora", glavni inženjer fabrike i upravnik pogona.
Namenska industrija preduzeća "Krušik" u Valjevu rukovodioc termičke obrade, zavarivanja i rendgen kontrole.
"Petar Drapšin" u Mladenovcu, direktora livnice,
Institut za hemijske izvore struje u Zemunu, rukovodioc laboratorije za materijale.
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina viši naučni saradnik.
Politehnička akademija, Viša metalska škola u Beogradu, viši predavač,profesor za predmete Livenje obojenih metala i legura, i Tehnologija zavarivanja i lemljenja.

Istraživački rad:

Naučni i stručni rezultati dr Zorana Janjuševića mogu se ukratko svrstati u sledeće tematske oblasti:
1. Procesi i mehanizmi međusobnog delovanja tečnog metala i materijala livačkog kalupa na graničnoj površini,
2. Istraživanje i osvajanje novih tehnoloških postupaka izrade mešavina u oblasti livarstva.
3. Projektovanje hemijskog sastava i tehnološkog postupka izrade i prerade legura traženih osobina,
4. Tehnološki postupci i procesi topljenja, legiranja i livenja legura kako crnih tako i obojenih metala.
5. Termička obrada, i mehaničke karakteristike, kako crnih tako i obojenih metala i njihovih legura,
6. Istraživanje i osvajanje tehnologija prerade sekundarnih sirovina kako crnih tako i obojenih metala sa stanovišta iskorišćenja metala i zaštite životne sredine,
7. Zaštita na radu i radne sredine u metalurškim pogonima.
8. Razvoj i osvajanje tehnologija izrade pomoćnih materijala u oblasti prerađivačke industrije (lemova, praška za zavarivanje i sl.),
9. Projektovanja industrijskih pogona u oblasti prerađivačke metalurgije.

Strani jezik:

Služi se ruskim i nemačkim jezikom.

Odabrani radovi:

Z.Janjušević, Z.Gulišija, V.Đorđević, R.Gulišija, Z.Karastojković: Vliænie režimov na strukturu i mehaničeskie svoístva vÿsokopročnoí Nizko i srednelegirovanoí stali, Metallovedenie i termičeskaæ obrabotka metallov (MiTOM), 2, (1995), 35-41.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, K.Kovačević, Z.Karastojković: A contribution to study of processes on the metal-sand mould contact surface during casting, J.Serb.Chem. Soc. 61, 8, (1996), 695-702.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, B.Kočovski, K.Kovačević: “K voprosu izu~eniæ procesa kontaktnoî zone metal-forma“, Liteînoe proizvodstvo, (1997).
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, M.Mihajlović: Influence of metal - mould interface phenomena on quality of casting surface, Science of Sintering, 32,2, (2000), 81-90.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, Z.Aćimović: A contribution to study of processes on the steel cast - sand mould contact surface during casting, Materials Letters, (2000), 235-241.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Aćimović, K. Kovačević: "Optimizacija tehnološkog i energetskog režima rada elektrolučne peći u cilju uštede energije", Procesna tehnika, 19,3,(2003), 15-19
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Stakić: "Indukciona postrojenja za preradu metala u tečnom stanju", Procesna tehnika, 20, 2-3, (2004)
Z.Gulišija, A.Patarić, Z.Janjušević: B.Jordović,"Mikrostruktura odlivaka Al legure 2024 dobijenih elektromagnetnim postupkom livenja",Tehnika,LXIII,1, (2008),1-5.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, V.Đorđević, S.Tripković: "Production of moulds using alloy AlSi6Cu2 from selected scrap" II International symposium light metals and composite materials, Beograd, (2004), 23-25.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Stojanović, Z.Kovačević, Invvestigation of applicability the Hollomon-Jaffe equation on tempering for one HSLA steel, Metalurgija, (in press).
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Investigation of applicability the Hollomon-Jaffe equationon tempering a HSLA steel, CI&CEQ,2009 (in press).

Kontakt:

tel. (+381 11 3691 722)
fax: (+381 11 3691 583)
email: z.janjusevic@itnms.ac.rs