C U R R I C U L U M     V I T A E

Zoran Janjušević

Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za metalurške tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Diplomirani inženjer metalurgije, doktor tehničkih nauka

Trenutno zvanje:

Naučni savetnik

Obrazovanje:

▪ Dipl.inž.metalurgije, 1979. god., Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Odsek metalurški, Smer - prerada metala
▪ Magistar tehničkih nauka, 1988. god., Metalurški fakultet u Sisaku, Sveučilište u Zagrebu
▪ Doktor tehničkih nauka, 1997. god., Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu

Licence:

▪ Odgovorni projektant metalurških procesa, broj licence 385 B 295 05
▪ Stalni sudski veštak, Rešenje broj: 740-05-250/2007-03

Profesionalne aktivnosti:

RMHK "Trepča-Fabrika Akumulatora", glavni inženjer fabrike i upravnik pogona.
Namenska industrija preduzeća "Krušik" u Valjevu rukovodioc termičke obrade, zavarivanja i rendgen kontrole.
"Petar Drapšin" u Mladenovcu, direktora livnice,
Institut za hemijske izvore struje u Zemunu, rukovodioc laboratorije za materijale.
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Naučni savetnik, rukovodilac laboratorije za preradu metala.
Politehnička akademija, Viša metalska škola u Beogradu, viši predavač,profesor za predmete Livenje obojenih metala i legura, i Tehnologija zavarivanja i lemljenja.
Član Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
Član Upravnog odbora Procesne tehnike, Beograd
Član Naučnog veća Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
Član je uredništva časopisa Livarstvo-Foundry
2018.- savetnik direktora instituta

Istraživački rad:

Shodno svom stručnom profilu i afinitetu, bavi se fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblasti prerade metala i legura kako u tečnom tako i u plastičnom stanju,termičke obrade, zavarivanja i njemu srodnih postupaka. Bavi se i izradom projekata, idejnih rešenja i fizibiliti studija za nove tehnološke procese i proizvode kao i usavršavanjem postojećih tehnologija u crnoj i obojenoj metalurgiji. Takođe se bavi zaštitom na radu i radne sredine u metalurškim pogonima.

Strani jezik:

Služi se ruskim i nemačkim jezikom.

Odabrani radovi:

▪ Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, M.Sokić, V.Matković, B. Marković, Chemical Thermodynamic Processes at Metal-Mould Interface, Materials Transactions, Vol 54 No.10 (2013), 1925-1929, ISSN 1345-9678.
▪ Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Processes at the Interface Molten Metal-Sand Mold, Metalurgija, 53, 2,(2014), 197-200, ISSN 0543-5846
▪ Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Investigation of applicability the Hollomon-Jaffe equationon tempering a HSLA steel, Chemical Industry&Chemical Engineering Quartetly-CI&CEQ,15,3, (2009), 131-137, YU ISSN 1451-9372
▪ Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, M.Sokić, B.Marković, V. Matković, Chemical processes occuring at contact surface liquid metal-mould, Metalurgia International, XVII, 9, (2012), 20-25, ISSN 1582-2214
▪ Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, The Tempering Process Influence on the Mechanical and Microstructural Changes of a HSLA Steel , Metal Science and Heat Treatment, 56, 1-2, (2014), 81-83, ISSN: 0026-0673
▪ R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovačević, D.Gusković, Tempering /ageing in region 50-600°C of quenched and cold deformed 585 gold alloy for jewelry production, Metalurgija, 53, 3, (2014), 346-348, ISSN 0543-5846
▪ N.Bajić, D.Bajić, D.Veljić, M.Rakin , Z.Janjušević, The advantages of using activated flux cored wire compared to solid wire in the mag welding process from the aspect of metallurgical characteristics, Metalurgija, 53, 3, (2014), 361-364, ISSN 0543-5846
▪ M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, The possibilities of atmospheric plasma-spraying application to obtain hydroxyapatite coatings on the stainless steel samples, Hemijska industrija, 67, 5, (2013), 753-757, ISSN 0367-598X.
▪ Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, Z.Kovačević, M.Rakin, A.Sedmak, N. Bajić, Reflectance as Desired Property of shining Surface and Undesired for Laser Welding in Jewel Production of 585 Gold Alloy, Metalurgia International, XVIII, 3, (2013), 39-43, ISSN 1582-2214
▪ R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, D.Gusković, M.Rakin, Determination of annealing temperatures for cold worked strip of 585 gold alloy for successful deep- drawing into tube, Metalurgia International, XVIII, 6, (2013), 72-77, ISSN 1582-2214.
▪ Z.Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A. Patarić: Postrojenje za odvod gasova i otprašivajne indukcionog postrojenja IP150, M84, ITNMS, TR 34002, br.13/2-5 od 07.07.2015. Tehničko rešenje, verifikovao MNO za materijale.

Monografije:

▪ Z.Janjušević, Kontaktna površina metal-kalup,Zadužbina Andrejević, Beograd, (2008), 80, ISBN 978-86-7244-744-6.
▪ Z.Janjušević, Z.Gulišija, Procesi na kontaktnoj površini metal-kalup u funkciji kvaliteta odlivaka, ITNMS, Beograd, (2009), 144, ISBN 978-86-82867-22-7.Kontakt:

tel. (+381 11 3691 722)
fax: (+381 11 3691 583)
email: z.janjusevic@itnms.ac.rs