C U R R I C U L U M        V I T A E

Sonja Milićević


Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za razvoj materijala u poljoprivredi i ekologji

Akademnski stepen:

Dipl. ing. Biohemijskog inženjerstva i biotehnologije (Master)

Zvanje:

Istraživač saradnik

Zaposlenje:

2005. -Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina.
Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja.

Obrazovanje:

2006.- Upisane doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odsek za inženjerstvo zaštite životne sredine.
2004.- Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija. Dipl. ing. na odseku za Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju.

Istraživački rad:

- Razvoj materijala na bazi prirodnih mineralnih sirovina (zeoliti, bentonit, itd) za uklananje toksičnih metala (posebno Cu i Zn) iz vodenih rastvora. Eksperimenti adsorpcije metala se sprovode u laboratorijskim uslovima i pilot postrojenjima;
- Razvoj materijala za adsorpciju mikotoksina prisutnih u stočnoj hrani.
- Razvoj materijala za uklanjanje anjonskih zagađivača iz voda

Jezici:

Engleski , Nemački

Važniji naučni i stručni radovi:

J. Lemić, M. Tomašević-Čanović, D. Kovačević, M. Adamović, S. Milićević: Competitive adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons on organo- zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 105, p317-323, 2007.

T. Stanić, A. Daković, ?. Živanović, ?. Tomašević-Čanović, V. Dondur, S. Milićević: Adsorption of Arsenic (V) by Iron (III) Modified Natural Zeolitic Tuff, Environmental Chemistry Letters, 7, p161-166, 2009.

A. Daković, Ž. Sekulic, G.E. Rottinghaus, ?. Stojanović, S. Milićević, M. Kragović: T-2 toxin adsorption by hectorite, Journal of the Serbian Chemical Society, 74 (X), p1-10, 2009.

S. Milićević, A. Daković, V. Milošević, T. Stanić, S. Matijašević: Removal of copper by natural zeolite, 9th Intern.Conf. on Fundam.and Appl.Aspects of Physical Chemistry, Serbia, Belgrade, September 2008., Vol. II, p. 683-685, 2008.

A. Daković, Ž. Sekulic, G.E. Rottinghaus, D.R. Ledoux, S. Milićević, P. Butkeraitis: Adsorption of aflatoxin B1 by copper and zinc modified montmorillonites, 9th Intern.Conf. on Fundam.and Appl.Aspects of Physical Chemistry, Serbia, Belgrade, September 2008., Vol. II, p. 677-679, 2008.

A. Daković, G.E. Rottinghaus, S. Milićević, T. Stanić, M. Kragović: Mycotoxins adsorption by organomodified natural zeolitic tuff, First croatian symposium on zeolites, Croatia, Split, 26-27 September 2008., p 59-62, 2008.

A. Daković, S. Milićević, M. Kragović, Ž. Sekulić, J. Stojanović, J. Perić, M. Trgo, N. Vukojević-Medvidović, I. Nuić: Adsorption of toxic metals by iron (III) modified clinoptilolite. In J. Bronić, N. Novak-Tušar (Eds.) Proceedings 2nd Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia, p 83-86, 2009.

M. Ugrina, J. Perić, M. Trgo, A. Daković, S. Milićević, Ž. Sekulić, N. Vukojević-Medvidović, I. Nuić: Preliminary examinations of metal uptake by iron coated zeolites. In J. Bronić, N. Novak-Tušar (Eds.) Proceedings 2nd Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia, p 79-82, 2009.

A. Daković, M. Kragović, G.E. Rottinghaus, Ž. Sekulić, S. Milićević: Interactions of fumonisin B1 with natural zeolitic tuff and organozeolites, Book of abstracts, Second Humboldt Conference on Noncovalent Interactions, Vršac, Serbia, October 22-25, p38, 2009.

M. Kragović, A. Daković, S. Milićević, Ž. Sekulić, S. Milonjić: Uticaj sorpcije organskog katjona na tačku nultog naelektrisanja prirodnog zeolita, Hemijska Industrija, 63(4), 325-330, 2009.

S. Milićević, A. Daković, V. Milošević, ?. Stojanović, T. Stanić: Adsorpcija Cu(II) jona na prirodnom zeolitskom tufu, Voda i sanitarna tehnika, 2, 67-69, 2008.

A. Daković, Ž. Sekulić, G.E. Rottinghaus, S. Matijašević, S. Milićević, ?. Stojanović: Montmorilonit modifikovan jonima bakraefikasan adsorbent aflatoksina B1, Veterinarski glasnik, 62(1-2) 35-42, 2008.

S. Milićević, J. Lemić, T. Stanić, D. Kovačević, ?. Gajić: Organomineralne gline kao adsorbenti organskih zagađivača, I Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Soko banja, Srbija, Novembar 2006, 323-328, 2006.

S. Milićević, A. Daković, V. Milošević, T. Stanić, M. Kragović: Ispitivanje adsorpcije bakra na klinoptilolitu, III Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Soko banja, Srbija, Oktobar 2008, 379-383, 2008.

V. Milošević, Lj. Andrić, S. Milićević, I. Ilić, ?. Gajić: Čistija proizvodnjasredstvo održivog upravljanja mineralnim resursima, III Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Soko banja, Srbija, Oktobar 2008., 276-282, 2008.

S. Milićević, A. Daković, V. Milošević, M. Kragović, S. Matijašević: Sorpcija bakra na prirodnom i modifikovanom zeolitu, IV Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Kladovo, Srbija, Novembar 2009., u štampi, 2009.

V. Milošević, S. Milićević, Lj. Andrić, Z. Bartulović, I. Jovanović: Mogućnost procene štetnog uticaja proizvodnje bakra u RTB-Bor primenom metode životnog ciklusa proizvoda, IV Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Kladovo, Srbija, Novembar 2009., u štampi, 2009.

Kontakt:

Tel: (+381 11) 3691722
Fax:(+381 11) 3691583
email: s.milicevic@itnms.ac.rs