C U R R I C U L U M        V I T A E

Vladan Milošević


Profil/Akademnsko zvanje:

1997. Diplomirani inženjer rudarstva. Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu, Srbija. Odseku za Pripremu mineralnih sirovina
2001. Magistar nauka rudarstva.Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu,
Srbija.Odseku za Pripremu mineralnih sirovina
2005. Doktor nauka oblast rudarstva. Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu,
Srbija.Odseku za Pripremu mineralnih sirovina

Zaposlenje:


1997. -Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Centar za
pripremumineralnih sirovina
2009. -Rukovovodilac Centra za pripremu mineralnih sirovina

Zvanje:

1997. - 2001. Istraživač pripravnik
2001. - 2005. Istraživač saradnik
2005. - Naučni saradnik

Projekti:

Angažovanje na projektima finansiranim od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:

- 2001 ²Razvoj i primena savremenih tehnologija prerade rude nemetala i revitalizacija aktivnih idustrija²
- 2001 ²Razvoj i primena novih tehnologija u pripremi Pb-Zn-Ag ruda i revitalizacija postojeće flotacije²
- 2002 ²Razvoj proizvodnje materijala za primenu u metalurgiji, građevinarstvu i mašinogradnji
- 2005 ²Razvoj proizvodnje punila i prahova u raznim granama industrije²
- 2007 ²Ekosorb – efikasan materijal za prečišćavanje pijaćih voda ²
- 2008 ²Definisanje optimalnih tehnološko-tehničkih parametara proizvodnje prahova ultra finom mikronizacijom²

Studije:

Studija poluindustrijskog ispitivanja flotacijske koncentracije fosfata ²Lisina²
Studija o istraživanjima mogućnosti valorizacije polimetalične rude ležišta “Tenka” severni revir – Majdanpek
Studija poluindustrijskog ispitivanj? flotacijske koncentracije polimetalične rude ležišta “Tenka” severni revir – Majdanpek
Studija o poluindustrijskim ispitivanjima kvarcnog peska Kopovi Ub
Studija primenljivosti kvarcnih peskova ležišta “Čučuge” ? “Slatina” – Kopovi Ub
Studija o laboratorijskim tehnološkim ispitivanjima grusiranih granita Neresničkog masiva

Trenutni istraživački rad:

- Valorizacija metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina,- prečišćavanje otpadnih voda

Jezici:

- Engleski

Reference:

Lj Andrić, ?. Petrov, V. Milošević, S. Mihajlović: Operating technique of mills in the process of micronization milling of alumina, Journal of Mining and Metallurgy, 41 (1-4), Section A: Mining, p27-43, 2005.

V. Milošević, N. Canić, Z. Bartulović, S. Milošević, A. Branković: Kinetic of the oily waste waters cleaning by electro flotation, X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, Bulgaria, 15-20 June 2003.

N. Canić, M. Adamović, Z. Bartulović, S. Radosavljević, V. Milošević: Recovery of the minerals from polimetalic pb-Zn-Cu-Fe ore deposit »tenka« - majdanpek, X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, Bulgaria, 15-20 June 2003.

V. Milošević, N. Canić, Z. Bartulović, A. Branković, D. Todorović: Influence of the oil content in the waste water on kinetics of its purification,7th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Czech Republic, 26-28 June, 2003.

V. Milošević, Lj. Andrić, Z.Aćimović-Pavlović: Micronizing grinding of mica in contemporary designed mills, International Conference on Powder Metallurgy and Particulate Materials, Session 15, Ceramic Process, San Diego, USA, 18-21 June 2006., Part 9, p.25-36, 2006.

Lj. Andrić, M. Petrov, S. Mihajlović, V. Milošević: Micronized Milling of Non-Metallic Raw Materials in Mills New Construction, International Mineral Procesing Congress, Istanbul-Turkey, 3-8 September 2006., Volume I, p.62-69, 2006.

V. Milošević, Z. Bartulović, N. Canić, N. Magdalinović: Kinetics model for electroflotation of oil from wastewater originated in metal processing industry, International Mineral Processing Congress, Istanbul-Turkey, 3-8 September 2006., Volume I, p.2199-2204, 2006.

Lj. Andrić, V. Milošević, D. Radulović, R. Jogrić, I. Ilić: Micronization of Talc Milling in Attrition Mill, XXIV International Mineral Processing Congress, 24-28 Septembar, 2008.,Beijing, China, p.392-398, 2008.

S. Milićević, A. Daković, V. Milošević, T. Stanić, S. Matijašević: Removal of copper by natural zeolite, 9th Intern.Conf. on Fundam.and Appl.Aspects of Physical Chemistry, Serbia, Belgrade, September 2008., Vol. II, p. 683-685, 2008.

V. Milošević, Lj. Andrić, D. Radulović, Z. Bartulović: Investigation of Possibilities for Obtaining the Coated Quicklime, XXI International Serbian Symposium on Mineral Processing, 04-06 November 2008, Bor, Serbia, p.143-151, 2008.

Lj. Andrić, N. Ćalić, V. Milošević, M. Glušac, S.Milićević: The Perspective Development of The Mechanical Activation, XIII Balkan Mineral Processing Congress, Bucharest, Romania 14-17 June 2009.

S. Milićević, A. Daković, V. Milošević, ?. Stojanović, T. Stanić: Adsorpcija Cu(II) jona na prirodnom zeolitskom tufu, Voda i sanitarna tehnika, 2, 67-69, 2008.

V. Milošević, S. Milošević, N. Canić, Z. Bartulović: Prečišćavanje zauljenih otpadnih voda postupkom elektroflotacije, Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Kopaonik 23.-26.Maj, 2000.

V. Milošević, N. Canić, Z. Bartulović, M. Ignjatović: Uklanjanje čestica grafita iz otpadnih voda postupkom elektroflotacije, XVII Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, Borsko Jezero, 24.-26. maj, 2000.

V. Milošević, N. Canić, Z. Bartulović, S. Milošević: Kinetika prečišćavanja zauljenih otpadnih voda postupkom elektroflotacije, XVIII Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, Banja Vrujci, Jun 2002.

V. Milošević, N. Magdalinović, N. Canić, Z. Bartulović: Uporedna analiza rezultata prečišćavanja različitih tipova zauljenih otpadnih voda, XIX Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, ??pola-Oplenac, 303-308, 2004.

V. Milošević, Lj. Andrić, S. Milićević, I. Ilić, ?. Gajić: Čistija proizvodnjasredstvo održivog upravljanja mineralnim resursima, III Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Sokobanja, Srbija, 5-8 Oktobar 2008., 276-282, 2008.

V. Milošević, S. Milićević, Lj. Andrić, Z. Bartulović, I. Jovanović: Mogućnost procene štetnog uticaja proizvodnje bakra u RTB-Bor primenom metode životnog ciklusa proizvoda, IV Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Kladovo, Srbija, Novembar 3-6, 2009., u štampi, 2009.

V. Milošević: Model kinetike elektroflotacije ulja iz otpadnih voda, Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu, 2005.

V. Milošević: Kinetika prečišćavanja zauljenih otpadnih voda postupkom elektroflotacije, Tehnički fakultet-Bor Univerziteta u Beogradu, 2001.

Contact:

Tel: (+381 11) 3691722
Fax:(+381 11) 3691583
email: v.milosevic@itnms.ac.rs