C U R R I C U L U M           V I T A E


Velimir V. Antanasković

dipl.ing. mašinstva, istraživač

Lični broj: 1502955710125

Lični podaci

Ime i prezime: Velimir V. Antanasković

Datum rođenja: 15.02.1955.g., Beograd

Obrazovanje

Diplomirao: 1981.g. na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Profesionalno i radno iskustvo:

Od 1983. godine zaposlen u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu.

Istraživačke aktivnosti:

Radi u projektnom birou na poslovima projektovanja postrojenja za nemetalne sirovine i razvoju informacionih sistema u Institutu.

Strani jezici: Engleski

REFERENC LISTA NAUČNE I STRUČNE KOMPETENTNOSTI

Spisak radova (period 2000-2010)

Kategorija M 80 – Tehnička rešenja

M 83 – Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologija (uz dokaz), dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz)

 1. S.Milošević, J.Lemić, M.Gajić, V.Antanasković
 1. S.Milošević, J.Lemić, M.Gajić, M.Đuričić, N.Đoković, V.Antanasković
 1. S.Milošević, J.Lemić, M.Gajić, V.Antanasković
 1. A.Branković, V.Antanasković, V.Vidojković, G.Đurković, S.Milošević:
 1. V.Antanasković, J.Lemić, M.Gajić, N.Đoković, S.Milošević
 1. V.Antanasković: ,,Novo tehničko tehnološko rešenje dobijanja akceptora fumonizina”, Reg. broj: I-2, TR 6702B (25.11.2005)
 1. D. Radulović, A. Terzić, V. Antanasković

 

II M 30 RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

M-33 Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja, štampani u celini
 

 1. V.Antanasković, Lj.Andrić, S.Mihajlović, B.Ivosević, D.Todorović
 1. V.Jovanović, Dragan S. Radulović, B.Ivosević, V.Antanasković
 1. A. Terzić, Lj. Pavlović, V. Antanasković, D. Jevtić
 1. A.Terzić, Lj. Pavlović, V. Antanasković, D. Jevtić
 1. Lj. Pavlović, A,Terzić, N.Đorđević, V. Antanasković

 

M 23 Rad u časopisu međunarodnog značaja
 

 1. A. Terzić, Lj. Pavlović, Z. Aćimović-Pavlović, V. Antanasković

III M 50 OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA
M 53 Rad u časopisu nacionalnog značaja
 

 1. D. Radulović, A. Terzić, Lj. Pavlović, V. Antanasković
 1. Dragan S. Radulović, Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Velimir Antanasković,
 1. prof. dr Dušan Izvonar, dipl. inž. teh., Mr. Dragan Radulović, dipl. inž. rud., Velimir Antanasković, dipl. inž. maš.

M-63 Rad sapošten na skupu nacionalnog značaja štampan u celini
 

 1. A.Terzić, Lj. Pavlović, Z. Radojević, V. Antanasković, Z. Aćimović Pavlović: ,,Primena elektrofilterskog pepela za dobijanje hidrauličnog veziva i njegova upotreba u građevinarstvu”, I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju, Zbornik radova, ISBN 86-80987-45-X, (p. 75-79), Soko Banja, Srbija, 2006
 1. D.S. Radulović, Lj. Andrić, V. Antanasković, N. Đorđević, B. Branković: ,,Upotreba mobilnih (pokretnih) postrojenja za recikliranje građevinskog otpadnog materijala”, I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju, Zbornik radova, ISBN 86-80987-45-X, (p. 156-161), Soko Banja, Srbija, 2006
 1. Terzić, D. Jevtić, Z. Radojević, V. Antanasković
 1. Dragan S. Radulović, Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Velimir Antanasković, „Reciklaža otpadnog gipsa i njegovo ponovno korišćenje u građevinarstvu i keramičkoj industriji”, Zbornik radova “II Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju sa međunarodnim učešćem”, ISBN 978-86-80987-53-8 COBISS.SR-ID 143793420, Soko Banja, 7-10.10.2007, str 141-148.
 1. Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Zagorka Radojević, Velimir Antanasković, „Primena sekundarnog sumpora kao vezivnog materijala za dobijanje betona i maltera“, Zbornik radova”, II Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju sa međunarodnim učešćem”, ISBN 978-86-80987-53-8 COBISS.SR-ID 143793420, Soko Banja, 7-10.10.2007, str 175-180

 

M-34 Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu

 1. Studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2008 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad.
 1. Inovirana studija izvodljivosti eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „LISINA“ kod Bosilegrada i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) tržišnog kvaliteta,2009 god., Investitor VICTORIAGROUP – Novi Sad.

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА У ПРОЈЕКТНОМ БИРОУ

Постројења у ПМС-у

(период 1984-2017)

 

 1. Главни машински пројекат постројења за прераду кварцног песка у Лукић Пољу код Милића – Власеница, 1984, Инвеститор: Рудник Боксита Власеница
 1. Главни машински пројекат постројења за прераду каплинисаних гранита “Гараши” Аранђеловац, 1985, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац 
 1. Инвестиционо – идејни технолошко – машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Молушка Река” – Тузла, 1985, Инвеститор: СИК – Тузла
 1. Главни машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Молушка Река” – Тузла, 1985, Инвеститор: СИК – Тузла
 1. Главни технолошко – машински пројекат реконструкције постројења за уситњавање и класирање мермера ”Венчац” - Аранђеловац, 1986
 1. Инвестициони програм за добијање органобентонита “Крива Паланка”, 1986, Инвеститор: “Бентомак” – Крива Паланка
 1. Главни машински пројекат сепарације магнезита “Коњух” – Кладањ, 1986, Инвеститор: “Ватростална” – Бусовача
 1. Главни машински пројекат примарног и терцијалног дробљења “Благодат” Врање, 1986, Инвеститор: Рудници олова и цинка “Благодат” – Врање
 1. Инвестициони програм реконструкције постројења за добијање фелдспата “Прокупље”, 1987, Инвеститор: “Фелдспат” – Прокупље
 1. Инвестициони програм за реконструкције постројења за производњу филтрационих испуна на бази кварцних пескова “Каолин” – Ваљево, 1987, Инвеститор: “Каолин” – Ваљево
 1. Инвестициони програм за изградњу постројења за производњу препарата “СКИТАЛ Б” за регенерацију водозахватних објеката и пратећих система, 1987, “Каолин” – Ваљево, Инвеститор: “Каолин” – Ваљево
 1. Инвестициони програм за изградњу постројења за производњу гранита за филтерску испуну “Бела Црква”, 1987, Инвеститор: “Каолин” – Ваљево
 1. Инвестициони програм постројења за микронизцију флотираног кварцног песка, “Бела Река” – Бор, 1987, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Идејни технолошко – машински пројекат филтра`е каолина “Рготина”, 1987, Инвеститор: РО “Кварц” – Рготина
 1. Инвестициони програм постројења за добијање кварцних набојних маса, Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за добијање валостонита Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за добијање кречне пасте Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за филтражу каолина “Бела Река” - Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за микронизацију флотираног кварцног песка “Бела Река” - Бор, 1988, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Машински пројекат изведеног стања постројења за прераду каолинисаних гранита “Гараши” Аранђеловац, 1988, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. Физибилити студија – Валоризација фелдспата и лискуна из класе +0.044 мм сепарације каолина “Мотајица” – Босански Кобаш, 1988
 1. Инвестициона студија за изградњу постројења за флотирање лискуна и фелдспата “Мотајица” – Босански Кобаш, 1988
 1. Главни технолошко – машински пројекат пречишћавања отпадних вода “Венчац” - Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Венчац” - Аранђеловац
 1. Главни - фазни машински пројекат постројења за добијање органобентонита – Власотинце, 1989, Инвеститор: Фонд за неразвијене СРС
 1. Главни технолошко – машински пројекат филтраже каолина “Гараши” Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за добијање синтетике “Гараши” Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. 2Главни технолошко – машински пројекат постројења за добијање електро топљеног кварца “Партизан” Аранђеловац, 1989, Инвеститор: “Шамот” - Аранђеловац
 1. Главни машински пројекат примарног дробљења рудника олова и цинка“Благодат” Врање, 1989, Инвеститор: Рудници олова и цинка “Благодат” – Врање
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за прераду бакар сулфата “Жупа” – Крушевац, 1989, Инвеститор: “Жупа” – Крушевац
 1. Прединвестициона студија корисних компонената из кварцних шљункова из лежишта “Боговађа”, 1989
 1. Студија искоришчења кварцног песка са ле`ишта “Слатина”, “Чучуге” и “Авала” у функцији постојећих и нових прерађивачких капацитета, “Неметали” – Ваљево, 1989
 1. Главни машински пројекат постројења за добијање синтетичког валастонита Бор, 1990, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Машински пројекат изведеног стања постројења за прераду зеолита “Златокоп” Врањска Бања, 1990, “Неметали” – Врањска Бања
 1. Прединвестициона студија за микронизацију зеолита “Златокоп” Врањска Бања, 1990, “Неметали” – Врањска Бања
 1. Инвестициони програм постројења за производњу зеолита за потребе агрокултуре и ветерине “Златокоп” Врањска Бања, 1990, “Неметали” – Врањска Бања
 1. Идејни технолошко – машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Иран”, 1990, Инвеститор: ИЛР – Београд
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за прераду кварцног песка “Иран”, 1990, Инвеститор: ИЛР – Београд
 1. Главни технолошко – машински пројекат постројења за производњу кварцног песка за кристално стакло “Бела Река” Бор, Б варијанта, 1990 – 91, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Инвестициони програм постројења за микронизацију оксида гвожђа МКС Смедерево, 1991, МКС – Смедерево
 1. Прединвестициона студија добијања графита из миксерске прашине МКС Смедерево, 1991, МКС – Смедерево
 1. Идејни машински пројекатреконструкције и отпрашивања постројења за дробљење и класирање кречњака, “Први партизан” Островица, 1991, “Први партизан” – Островица
 1. Идејни машински пројекат постројења за домељавање класе – 16 + 0.6 мм у сепарацији “Лукић Поље” – Милићи, 1991, Инвеститор: АД “Боксит” – Милићи
 1. Инвестициона студија за доградњу постројења за прераду белих гранита “Фелдспат” Бујановац, 1991, Инвеститор: “Фелдспат” – Бујановац
 1. Упрошћен пројекат постројења за добијање висококвалитетног SiO2 “Дња Бела Река” Бор,1991, РБН – Бор
 1. Техничка контрола (РЕВИЗИЈА) главног машинског пројекта:
  Инвестициони програм откопавања и прераде руде рудника “Церово – Цементација” за годишњи капацитет од 2.5x106 тона влажне руде, 1991, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Техничка контрола (РЕВИЗИЈА) главног машинског пројекта:
  Главни машински пројекат допунског рударског пројекта повећања капацитета са 8 на 12.5x106 тона суве руде годишње флотације “Велики Кривељ” Бор, 1994, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Техничка контрола (РЕВИЗИЈА) главног машинског пројекта:
  Главни машински пројекат допунског рударског пројекта повећања капацитета са 8 на 12.5x106 тона суве руде годишње флотације “Велики Кривељ” Бор, 1994, Инвеститор: РБН – Бор
 1. Главни технолошко – машински пројекат производње препарата на бази зеолита и органозеолита, ИТНМС Београд, 2004, Инвеститор: Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС) – Београд
 1. Допунски технолошко – машински пројекат изведеног објекта доградње сепарације кварцног песка у Чучугама “Копови” АД Уб, 2004, Инвеститор: “Копови” - АД Уб
 1. Главни технолошко – машински пројекат хомогенизације глине постројења Слатина “Копови” АД Уб, 2004, Инвеститор: “Копови” - АД Уб
 1. Главни машински пројекат постројења за прераду кречњака и производњу камених агрегата из ле`ишта “Суво До”, Јелен До, 2005, Инвеститор: NEXE група, “Јелен До” - АД Јелен До
 1. Идејни машински пројекат: Студија оправданости изградње сепарације кречњака на бази сировине из ле`ишта “Краљева Гора”, 2005, Инвеститор: АД “Боксит” – Милићи, Република Српска
 1. Главни машински пројекат постројења за добијање алкално активираног бентонита из бентонитских глина лежишта „Соколац“, „Греда“ и „Герзово“, 2007, Инвеститор: АД „Бентонит“ – Шипово
 1. Студија изводљивости експлоатације фосфоритне руде из лежишта „ЛИСИНА“ код Босилеграда и производња концентрата фосфата (K/P2O5) тржишног квалитета, 2008 год., инвеститор VICTORIAGROUP – Нови Сад.
 1. Главни машински пројекат постројења за секундарно и терцијерно дробљење, 2008.год, Мали Зворник
 1. Иновирана студија изводљивости експлоатације фосфоритне руде из лежишта „ЛИСИНА“ код Босилеграда и производња концентрата фосфата (K/P2O5) тржишног квалитета,2009 год., Инвеститор VICTORIAGROUP – Нови Сад.
 1. Техно – Економска студија за изградњу полуиндустријског – пилот постројења флотације за испитивање – прераду фосфоритне руде из лежишта „Лисина“ код Босилеграда, 2010 год., инвеститор VICTORIAGROUP – Нови Сад.
 1. Упрошћени рударски пројекат нове терцијалне дробилице HP 5, 2011 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Упрошћени рударски пројекат реконструкције погона секундарне дробилице поз 1410/20погона флотације „Велики Кривељ“, 2011 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Допунски рударски пројекат, технички пројекат замене флотацијских машина „Б“ секције у флотацији „КОПАОНИК“-Лепосавић, 2011 год., РХМК „Трепча“-Звечан
 1. Допунски рударски пројекат реконструкције флотације „Велики Кривељ“ у циљу повећања капацитета од 8,0x106 на 10,6x106 т/год. влажне руде, 2012 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Упрошћени рударски пројекат пресељења пловеће пумпне станице из поља 2 у поље 1 флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“, 2012 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Технички рударски пројекат одлагања флотацијске јаловине при преради руде из рудног тела „Чока Марин-1“, 2012 год., Инвеститор РТМ – Мајданпек
 1. Реконструкција постојећег постројења за неутрализацију слабе киселине у циљу третмана отпадних токова ФСФ и ПСЦ топионице бакра у Бору, 2014 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Технички рударски пројекат проширења поља 1 ојачањем бране 1 и бране 2 јаловишта погона флотације „Велики Кривељ“, 2014 год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Базни инжењеринг уградње ЕМС за третман песка спиралног класификатора у ГМС у руднику Омарска, 2014 год., Инвеститор: ArcelorMittal Приједор д.о.о.
 1. Техничка контрола: Технички рударски пројекат реконструкције постројења за флотирање руде лежишта „Церово“ за капацитет 2,5 106 т влажне руде годишње у флотацији „Велики Кривељ“, 2014 god. Инвеститор РТБ – Бор
 1. Техничка контрола: Допунски рударски пројекат ревитализације флотације рудника бакра „Мајданпек“ у циљу повећања капацитета са садашњих 3,5 милиона на 6,0 милиона тона суве руде годишње, 2014 god. Инвеститор РТБ – Бор
 1. Техничка контрола: Главни машински пројекат објекта за смештај млинова за глину и надкривеног простора за депоновање, 2014 год, РТБ БОР Група – ТИР БОР д.о.о.
 1. Техничка контрола: Главни технолошко-машински пројекат постројења за третман отпадног папира, 2015. год; Инвеститор „Арабеса“ d.o.o. – Барич
 1. Технички рударски пројекат фазне изградње насуте бране “Пустињац” од темена “Ф” до темена “Б” и “Пустињац” од темена “Б” до темена “А”, 2015. год; Инвеститор Рудници бакра „Мајданпек“ д.о.о.
 1. Допунски рударски пројекат ,,ПИЛОТ’’ постројења за технолошка испитивања флотацијске прераде Cu - Pb – Zn руде из лежишта Подвирови и Поповица на подручју Караманице, 2016 год., Инвеститор БОСИЛ-МЕТАЛ д.о.о. Босилеград
 1. Техничка контрола: Технички рударски пројекат надвишења поља 1 флотацијског јаловишта Велики Кривељ до коте 393 mnv, 2017. Год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Техничка контрола: Допунски рударски пројекат проширења флотацијског јаловишта Велики Кривељ на нулто поље, 2017. год., Инвеститор РТБ – Бор
 1. Допунски рударски пројекат надвишења јаловишта и бране бр. 9 - рудника и флотације "РУДНИК" д.о.о, 2018. год., Инвеститор рудник и флотација „Рудник“ - Рудник