C U R R I C U L U M     V I T A E

Jelena D. Nikolić


Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za neorganske tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Diplomirani inženjer tehnologije

Trenutno zvanje:

Istraživač saradnik

Profesionalne aktivnosti:

Saradnik na projektima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja u periodu 2001-2015. god.

Učešće na projektima:

Saradnik na projektima

Projekat H 1818: Proučavanje fenomena i metoda sinteze keramičkih i staklastih materijala za primenu u visokim tehnologijama. Učesnici: ITNMS, TMF Beograd, Institut-²Zorka² Šabac i MNTR Republike Srbije. Period: 2002-2005

Projekat MHT 0026: Razvoj tehnoloških postupaka za dobijanje staklokeramičkih i staklastih materijala. Učesnici: ITNMS, IRITEL, EPS, SFS i MNTR Republike Srbije. Period: 2002-2004

Projekat MHT 6701:Razvoj novih staklastih i staklokeramičkih materijala. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Period:2005-2007.

Projekat MNS 19013: Bioaktivna stakla i staklokeramike za ishranu biljaka. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Period 2008-2010. Učesnici: ITNMS, TMF i Ekoagri Serbia AD.

Projekat ON 142041: Izučavanje fenomena i procesa dobijanja staklastih,staklokeramičkih i keramičkih materijala za visoke tehnologije. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredinu. Period:2006-2010.

Projekat OI 172004: Fenomeni i procesi sinteze novih staklastih i nanostrukturnih staklo-keramičkih materijala. Učesnici: ITNMS i TMF. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Period 2011-2015.

Projekat TR 34001: Razvoj stakala sa kontrolisanim otpuštanjem jona za primenu u poljoprivredi i medicini. Učesnici: ITNMS, TMF, Poljoprivredni fakultet, Srpska fabrika stakla Paraćin. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Period 2011-2015.

Obrazovanje:
- diplomirala 2000. god. na TMF-u u Beogradu.
- upisala doktorske studije 2007. god.

Istraživački rad:
staklo i staklokeramički materijali; sinteze novih materijala; metode ispitivanja i kontrole materijala.

Strani jezik:

engleski i francuski

Broj objavljenih radova do 2015 god.:

112

Odabrani objvljeni radovi:

V. D. Živanović , M. B. Tošić, S. R. Grujić, S. D. Matijašević1, J. N. Stojanović, J. D. Nikolić, S. V. Smiljanić, DTA study of the crystallization of Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2 glass, J. Therm. Anal. Calorim., 119 (2015) br.3.,1653-1661.

S. V. Smiljanić, S. R. Grujić, M. B. Tošić, V. D. Živanović, J. N. Stojanović, S. D. Matijašević, J. D. Nikolić, Crystallization and sintering behavior of glass-ceramics in the system La2O3–SrO–B2O3, Ceram Int., 40 (2014) 297-305.

M. B. Tošić, J. D. Nikolić, S. R. Grujić, V. D. Živanović, S. N. Zildžović, S. D Matijašević, S. V Ždrale, Dissolution behavior of a polyphosphate glass into an aqueous solution under static leaching conditions, J. Non-Cryst. Solids, 362 (2013) 185-194.

Jelena D. Nikolić, Sonja V. Smiljanjić, Srđan D. Matijašević, Vladimir D. Živanović, Mihajlo B. Tošič, Snežana R. Grujić, Jovica N. Stojanović, Preparation of glass-ceramic in Li2O-Al2O3-GeO2-P2O5 system, Processing and Application of Ceramics, 7 [4] (2013) 147-151.

Matijašević S.D, Tošić M.B., Stojanović J.N., Grujić S.R., Živanović V.D., Nikolić J.D., M.S. Đošić, The crystallization of potassium germanate glass with high content of niobium oxide, Ceram-Silikàty, 56 (2012) /1/ 61-68.

Matijašević S.D, Tošić M.B., Grujić S.R., Stojanović J.N., Živanović V.D., Nikolić J.D., The effect of K2O on the Crystallization of Niobium Germanate glasses, Sci. Sinter, 43 (2011), 1, 47-53.

Tošić M.B., Grujić S.R., Živanović V.D., Nikolić J.D., Matijašević S.D., The nucleation of K2O∙TiO2∙3GeO2 glass under non-isothermal conditions J.Non-Cryst.Solids, 356 (2010), 1385-1391.

Grujić S., Blagojević N., Tošić M., Živanović V., Nikolić J., The nucleacion behavior of K2O∙TiO2∙3GeO2 undercooled melt, Ceramics-Silikàty., 53 (2009) /2/ 128-136.

Živanović V.D., Grujić S.R., Tošić M.B., Blagojević N.S., Nikolić J.D., Non-isothermal crystallization of K2O×TiO2×3GeO2 glass, J.Therm.Anal.Calorim. 96 (2009), 2, 427-432.

J. D. Nikolić, S.R.Grujić, M.B.Tosić,V.D. Živanović, S.D. Matijašević, D.B.Živanović, S.V. Ždrale, Mere i metode za smanjenja emisije oksida azota iz peći za topljenje stakla, Tehnika, 62(2011) /3/ 393-397.

J. D. Nikolić, M.B.Tošić,V.D. Živanović, S.D. Matijašević, D.B.Živanović, S.R.Grujić, S.V. Ždrale, Sekundarni postupci smanjenja emisije oksida azota u procesu topljenja stakla, Tehnika, 63(2012) /4/ 553-556.


Kontakt:

tel. (+381 11)3691722/lok.122
fax: (+381 11) 3691583
email: j.nikolic@itnms.ac.rs