C U R R I C U L U M     V I T A E

Jelena D. Nikolić


Organizaciona jedinica ITNMS:

Centar za neorganske tehnologije

Profil/Akademsko zvanje:

Diplomirani inženjer tehnologije, doktor nauka - tehnološko inženjerstvo-hemijsko inženjerstvo.

Trenutno zvanje:

Istraživač saradnik

Profesionalne aktivnosti:

• Saradnik Centra za neorganske tehnologije-učestvuje u ispitivanju, pripremi, karakterizaciji i modifikaciji različitih staklastih i staklokeramičkih materijala.
• Saradnik na projektima tehnološkog razvoja i osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu 2001-2018. god.:

Učešće na projektima:

Projekat H 1818: Proučavanje fenomena i metoda sinteze keramičkih i staklastih materijala za primenu u visokim tehnologijama. Učesnici: ITNMS, TMF Beograd, Institut-„Zorka’’Šabac i MNTR Republike Srbije. Period: 2002-2005

Projekat MHT 0026: Razvoj tehnoloških postupaka za dobijanje staklokeramičkih i staklastih materijala. Učesnici: ITNMS, IRITEL, EPS, SFS i MNTR Republike Srbije. Period: 2002-2004

Projekat MHT 6701:Razvoj novih staklastih i staklokeramičkih materijala. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Period:2005-2007.

Projekat MNS 19013: Bioaktivna stakla i staklokeramike za ishranu biljaka. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Period 2008-2010. Učesnici: ITNMS, TMF i Ekoagri Serbia AD.

Projekat ON 142041: Izučavanje fenomena i procesa dobijanja staklastih,staklokeramičkih i keramičkih materijala za visoke tehnologije. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredinu. Period:2006-2010.

Projekat OI 172004: Fenomeni i procesi sinteze novih staklastih i nanostrukturnih staklo-keramičkih materijala. Učesnici: ITNMS i TMF. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Period 2011-2015.

Projekat TR 34001: Razvoj stakala sa kontrolisanim otpuštanjem jona za primenu u poljoprivredi i medicini. Učesnici: ITNMS, TMF, Poljoprivredni fakultet, Srpska fabrika stakla Paraćin. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Period 2011-2015.

Obrazovanje:
Diplomirala 2000. god. na TMF-u, Univerziteta u Beogradu na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju, sa temom diplomskog rada „Industrija stakla i zagađivanje vazduha’’.

Doktorirala 2017. god. na TMF-u, Univerziteta u Beogradu na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju, sa temom doktorskog rad „Hemijska postojanost polifosfatnog stakla u različitim sredinama’’.

Istraživački rad:
Sinteze novih staklastih i staklokeramičkih materijala; metode ispitivanja i kontrole materijala; ispitivanje mehanizma i kinetike rastvaranja stakla/hemijska postojanost stakla; ispitivanje procesa sinterovanja, nukleacije i kristalizacije stakla.

Strani jezik:

engleski i francuski

Odabrani radovi:

M 21 Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima

Tošić M. B., Živanović V. D., Grujić S. R., Stojanović J. N., Nikolić J. D., The study of primary crystallization of mixed anions silicate glass, J.Non-Cryst. Solids, 2008, 354, 3694-3704.

Tošić M. B., Grujić S. R., Živanović V. D., Nikolić J. D., Matijašević S. D., The nucleation of K2O∙TiO2∙3GeO2 glass under non-isothermal conditions, J. Non-Cryst. Solids, 2010, 356, 1385-1391.

Tošić M. B., Nikolić J. D., Grujić S. R., Živanović V. D., Zildžović S. N., Matijašević S. D., Ždrale S. V., Dissolution behavior of a polyphosphate glass into an aqueous solution under static leaching conditions, J. Non-Cryst. Solids, 2013, 362, 185-194.

Smiljanić S. V., Grujić S. R., Tošić M. B., Živanović V. D., Stojanović J. N., Matijašević S. D., Nikolić J. D., Crystallization and sintering behavior of glass-ceramics in the system La2O3–SrO–B2O3, Ceram. Int., 2014, 40(1), 297-305.

V. S. Topalović, S. R. Grujić, V. D. Živanović, S. D. Matijašević, J. D. Nikolić, J. N. Stojanović, S. V. Smiljanić, Bioactive glass-ceramics prepared by powder sintering and crystallization of polyphosphate glass containing strontium, Ceram. Int., 2017, 43(15), 12061-12069.

M22 Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima

Grujić S., Blagojević N., Tošić M., Živanović V., Nikolić J., Crystallization kinetics of K2O∙TiO2∙3GeO2 glass studied by DTA, Sci. Sinter., 2008, 40(3), 333-338.

Grujić S. R., Blagojević N. S., Tošić M. B., Živanović V. D., Nikolić J. D., The nucleacion behavior of K2O∙TiO2∙3GeO2 undercooled melt, Ceram.-Silikaty, 2009, 53(2), 128-136.

Živanović V. D., Grujić S. R., Tošić M. B., Blagojević N. S., Nikolić J. D., Non-isothermal crystallization of K2OTiO23GeO2 glass, J.Therm.Anal.Calorim., 2009, 96(2), 427-432.

Matijašević S. D., Tošić M. B., Stojanović J. N., Grujić S. R., Živanović V. D., Nikolić J. D., Đošić M. S., The crystallization of potassium germanate glass with high content of niobium oxide, Ceram-Silikaty, 2012, 56(1), 61-68.Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2 Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2 Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2

Živanović V. D., Tošić M. B., Grujić S. R., Matijašević S. D., Stojanović J. N., Nikolić J. D., Smiljanić S. V., DTA study of the crystallization of Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2 glass, J. Therm. Anal. Calorim., 2015, 119(3), 1653-1661.Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2 Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2 Li2O-Nb2O5-SiO2-TiO2

Nikolić J. D., Živanović V. D., Matijašević S. D., Stojanović J. N., Grujić S. R., Smiljanić S. V., Topalović V. S., Crystallization and sintering behavior of the polyphosphate glass doped with Zn and Mn, J. Therm. Anal. Calorim., 2016, 124(2),585-592.

M23 Radovi u međunarodnim časopisima

Matijašević S. D., Tošić M. B., Grujić S. R., Stojanović J. N., Živanović V. D., Nikolić J. D., The effect of K2O on the Crystallization of Niobium Germanate glasses, Sci. Sinter., 2011, 43(1), 47-53.

1Smiljanić S. V., Grujić S. R., Tošić M. B., Živanović V. D., Matijašević S. D, Nikolić J. D., Topalović V. S., Effect of La2O3 on the structure and the properties of strontium borate glasses, Chem. Ind. Chem. Eng. Q., 2016, 22, 111-115.

Nikolić J. D., Tošić M. B., Grujić S. R., Živanović V. D., Đošić M. S., Matijašević S. D., Smiljanić S. V., Dissolution behaviour of a polyphosphate glass in simulated body fluid, J. Serb. Chem. Soc., 2017, 82(3), 329-342.

M24 Radovi u nacionalnim časopisima međunarodnog značaja

Nikolić J. D., Smiljanjić S. V., Matijašević S. D., Živanović V. D., Tošić M. B., Grujić S. R., Stojanović J. N., Preparation of glass-ceramic in Li2O-Al2O3-GeO2-P2O5 system, Process. Appl. Ceram., 2013, 7(4), 147-151.

Matijašević S. D., Zildžović S. N., Stojanović J. N., Đošić M. S., Nikolić J. D., Stojanović M., Labus N., Removal of uranium (VI) from aqueous solution by acid modified zeolites, Zaštita Materijala, 2016, 57(4), 551-558.

M52 Radovi u časopisima nacionalnog značaja

Matijašević S. D., Živanović V. D., Tošić M. B., Grujić S. R., Stojanović J. N., Nikolić J. D., Ždrale S. V., Glass-ceramics prepared from Li2O·Nb2O5·SiO2 glass containing TiO2, Process. Appl. Ceram., 2011, 23, 67-71.

J. D. Nikolić, S. R. Grujić, M. B. Tosić,V. D. Živanović, S. D. Matijašević, D. B.Živanović, S. V. Ždrale, Mere i metode za smanjenja emisije oksida azota iz peći za topljenje stakla, Tehnika, 2011, 62(3), 393-397.

J. D. Nikolić, M. B. Tošić, V. D. Živanović, S. D. Matijašević, D. B.Živanović, S. R.Grujić, S. V. Ždrale, Sekundarni postupci smanjenja emisije oksida azota u procesu topljenja stakla , Tehnika, 2012, 63(4), 553-556.


Kontakt:

tel. (+381 11)3691722/lok.122
fax: (+381 11) 3691583
email: j.nikolic@itnms.ac.rs