C U R R I C U L U M     V I T A E

Vladimir Adamović
Istraživač saradnik

Organizaciona jedinica ITNMS:

Laboratorija za zaštitu životne sredine

Profil/Akademsko zvanje:

Diplomirani inženjer tehnologije

Radno iskustvo:

02/2002-
Laboratorija za zaštitu životne sredine, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.

Obrazovanje

· Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu – diplomirani inženjer organske hemijske tehnologije – 2000.
· Alternativna akademska obrazovna mreža, poslediplomski program: „Zaštita životne sredine – izazov za nauku, tehnologiju i društvo“ – 2003.

Naučno-istraživački rad:

Istraživanja u okviru projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije:

· „Tehničko-tehnološka rešenja u razvoju čistih tehnologija kao osnova strategije održivog industrijskog razvoja“ - TR 6707, (2005.-2007.);
· „Rekultivacija deponija isplake i mogućnosti remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga, akcidentno incidentno kontaminiranih naftom i njenim derivatima“ - TD 7032, (2005.-2007.);
· „Razvoj postupaka, metoda i materijala za prečišćavanje otpadnih industrijskih gasnih tokova i praćenje uticaja na životnu sredinu“ – TR 21020 (2008.-2010.).

Profesionalne aktivnosti:

· Izrada Studija o proceni uticaja objekata na životnu sredinu;
· Monitoring kvaliteta vazduha u industrijskim i urbanim sredinama (imisija);
· Merenja emisije gasovitih polutanata i praškastih materija u industriji;
· Stručni ispit iz oblasti tehnologije;
· Licenca odgovornog projektanta tehnoloških procesa;
· Član Tehničke komisije za ocenu studija o procenama uticaja na životnu sredinu pri Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

Kontakt:

Adresa: Franše d’ Eperea 86, 11000 Beograd
Tel: 011/36 91 722, lokal 105 i 130
e-mail: v.adamovic@itnms.ac.rs