C U R R I C U L U M        V I T A E

Snezana N. Zildžović


Organizaciona jedinica:

Centralna laboratorija za ispitivanja,
Laboratorija za hemijska ispitivanja

Profil/Akademsko zvanje:

diplomirani hemičar

Trenutno zvanje:

viši stručni saradnik

Profesionalne aktivnosti:

Učesnik u rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine,razvoju novih i usavršavanja postojećih analitičkih metoda i postupaka, davanje usluga eksternim korisnicima, učesnik u medjulaboratorijskim ispitivanjima, značajnim za validaciju i verifikaciju standarda i propisanih metoda, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, angažovana na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Obrazovanje:

Diplomirala 1991. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Smer - Primenjena hemija.

Istraživački rad:

Istraživanje u oblasti analitičke hemije i neorganske hemijske tehnologije (metode ispitivanja i kontrola materijala i proizvida neorganskog porekla)

Strani jezik:

Engleski

Učešće na projektima:

Saradnik na projektima

Odabrani radovi:

1. D. Kovačević, M. Stojanović, S. Zildžović, D. Ileš:Mechanochemical activation of MgO and its application as a filler, 37th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor 2005, 528-533, ISBN 86-80987-34-4

2. M. Stojanović, S. Zildžović, D. Kovacević, D. Iles ,M. Grubisić, D. Radulović:
Remediation of uranium contaminated soil by nature apatite, VI Scientific/ Reasearch Symposium with International Participation , Metallic and Nonmetallic inorganic Materials, Zenica 2006, 533-538

3. D. Kovačević, J. Lemić, S. Zildžović, D. Ileš : Pesticide-organoclay interactions, Physical Chemistry 2008, Belgrade, 680-682, ISBN 978-86-82475-13-2

4. D. Kovačević, J. Lemić, M. Stojanović, S. Zildžović, D. Ileš: Effect of the modification of natural clay minerals on the adsorption of pesticides, 40 th International october conference on mining and metallurgy, Soko Banja 2008, 393-399, ISBN 978-86-80987-60-6

5. D. Kovačević, J. Lemić, M. Stojanović, S. Zildzović, D. Ileš: Kontrolisano otpuštanje pesticida sa organo-mineralnih formulacija, Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova, Banja Luka 2008, 695-701, ISBN 978-99938-846-1-3

6. Z. Bartulović, S. Radosavljević, B. Ivošević, S. Zildžović: Laboratory investigation of valuable minerals concentration from poly-metallic W-Pb-Bi-Ag deposit ”Nova Jama” AD Rudnik,XXI International Serbian symposium on mineral processing,
Bor2008, 101-107, ISBN 978-86-80987-63-7

7. M. Stojanović, D. Kovacević, D. Iles, S. Zildžović, Z. Janjusevic,: From sequential extraction to quantification of uranium sorption to contamination soil, 5th Europen Meeting on Chemical Industry and Environment, EMChIE 2006, Wienna, 5

8. J. Mrdaković-Popić, M. Stojanović, S. Zildžović, D. Ileš, D. Kovačević:
Determination of Heavy Metals Concentration in Sediments by Sequential Extraction,
1st Symposium of Chemistry and Environment, Miločer-Budva 2007, 183

9. D. Kovačević, M. Stojanović, S. Zildžović, D. Ileš, Lj. Tešmanović:
Remedijacione tehnologije, Kontaminacija zemljišta Srbije radionukleidima i mogućnost njihove remedijacije, Beograd 2006, 233-241, ISBN 86-82867-18-4

10. D. Kovačević, M. Stojanović, Lj. Tešmanović, D. Ileš, S. Zildžović:
Uticaj deponija fosfogipsa na životnu sredinu, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Eco-konferencija Novi Sad 2005, vol.1, 285-290, ISBN 86-83177-22-X, ISBN 86-83177-23-8

11. D. Kovačević, J. Lemić, A. Branković, D. Ileš, S. Zildžović: Formulacija organo-mineral – fenitrotion, III Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“,
Soko Banja 2008, 390 -396, ISBN 978-86-80987-61-3

12. A. Branković, Lj. Tešmanović, S. Zildžović, D. Kovačević, D. Ileš:
Određivanje arsena u rudama i jalovinama, Konferencija prirodni resursi – osnova turizma sa međunarodnim učešćem, Beograd 2006, 81-82, ISBN 86-904721-1-8

Kontakt:
tel. (+381 11)3691722/lok.134
fax: (+381 11) 3691583