Projekat br: 19033

Naziv projekta: Definisanje optimalnih tehnološko-tehnickih parametara proizvodnje prahova ultra finom mikronizacijom, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Vlade Republike Srbije, 2008-2011.

Finansujer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Vlade Republike Srbije

Realizator: Institut za Tehnologiju Nuklearnih i drugih Mineralnih Sirovina, Beograd
Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd
Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Tehnicki fakultet u Boru
Rudarski Institut, Beograd

Rukovodilac: Ljubiša D. Andric

Predemet rada:

Predmet istraživanja u okviru ovog projekta je definisanje optimalnih tehnološko-tehnickih parametara proizvodnje prahova ultra finom mikronizacijom.

Suština procesa ultra fine mikronizacije se ogleda u ponašanju ispitivanih nemetalicnih mineralnih sirovina u visokoenergetskim mikronizerima savremene konstrukcije.

Prilikom ultra fine mikronizacije nemetalicnih mineralnih sirovina javljaju se fenomeni promene fizicko-hemijskih svojstava kao što su: destrukcija kristalne rešetke i promena unutrašnje energije minerala, što za posledicu ima promenu njegove aktivnosti, odnosno hemijske reaktivnosti, a što i jeste osnov ovih istraživanja.

Planirana istraživanja ovim projektom razvijace se u sledecim pravcima:

Saradnici na projektu:

I Saradnici na projektu iz ITNMS:

1. dr Ljubiša Andrić, naučni savetnik
2. dr Vladan Milošević, naučni saradnik
3. mr Dragan Radulović, istraživač saradnik
4. mr Zoran Bartulović, istraživač saradnik
5. mr Dejan Todorović, istraživač saradnik
6. Velimir Antanasković, dipl.inž., stručni savetnik
7. Miodrag Gajić, dipl.inž., stučni savetnik
8. Branislav Ivošević, dipl.inž., stručni saradnik
9. Robert Jogrić, dipl.inž., istraživač pripravnik
10. Ivana Ilić, dipl.inž., istraživač pripravnik

Pregled saradnika na projektu iz drugih institucija:

II Rudarsko-geološki fakultet Beograd

1. dr Milena Kostović, van.profesor
2. dr Dušica Vučinić, red.prof.

IIITehnološko-metalurški fakultet Beograd

1. dr Zagorka Aćimović-Pavlović, van.profesor

IV Rudarski institut Zemun

1. Nebojša Kostović, dipl.inž., stručni savetnik
2. Ivana Simović, dipl.inž., stručni savetnik
3. Andrijana Bužalo, dipl.hem.

V Tehnički fakultet Bor

dr Milan Trumić, van.profesor