Bilateralni projekat  između Republike Srbije i Republike Hrvatske

Naziv projekta:
Razvoj i primena novog Fe (III) modifikovanog prirodnog zeolita u zaštiti životn sredine

Vreme trajanja:
2 godine

Finansijer:
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
i
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske

Realizator:
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
i
Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu

Rukovodilac:

Dr Aleksandra Daković u Srbiji
Dr Marina Trgo u Hrvatskoj

Predmet rada:
Istraživanja u okviru ovog projekta obuhvataju uklanjanje katjona metala: cinka, bakra i olova iz vodenih rastvora na prirodnom zeolitu klinoptilolitu modifikovanim sa jonima gvožđa.

Saradnici na projektu:
Saradnici iz ITNMS
1    dr Aleksandra Daković, naučni savetnik
2.   dr Živko Sekulić, naučni savetnik
2    mr Srđan Matijašević, istraživač saradnik   
3.   Sonja Milićević, istraživač saradnik
4.   Milan Kragović, istraživač saradnik

Saradnici sa Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu
1    dr Marina Trgo, izvanredni profesor
2    prof dr. Jelena Perić, redoviti profesor   
3.   dr Nediljka Vukojević-Medvidović, znanstveni suradnik   
4.   Ivona Nuić, asistent, znanstveni novak