Projekat: TR 33007
 
Naziv projekta:
IMPLEMENTACIJA SAVREMENIH TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I EKOLOŠKIH REŠENJA U POSTOJEĆIM PROIZVODNIM SISTEMIMA RUDNIKA BAKRA BOR I RUDNIKA BAKRA MAJDANPEK
Vreme trajanja:                                             2011 – 2014
Rukovodilac:                      dr Vladan Milošević
 
Ispitivanjima koja će se sprovesti, tokom realizacije projekta, biće obuhvaćeni najbitniji tehnološki parametri koji imaju uticaj na tehno-ekonomske efekte proizvodnje u RBB i RBM.  Osnovni zadatak ovog projekta je definisanje najpovoljnijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja za ostvarenje sledećih ciljeva: 
 
Rezultati naučno-istraživačkog rada biće prezentovani kroz studije, izveštaje i tehnička rešenja. Očekivani ključni rezultati po temama projekta su:
 
Drobljenje i klasiranje:
 
Mlevenje i klasiranje:
 
Flotacijska koncentracija:
 
Prečišćavanje rudničkih voda: