Projekat br: ON 142041
Naziv projekta: Izucavanje fenomena i procesa dobijanja staklastih, staklokeramičkih i keramičkih materijala za visoke tehnologije

Vreme trajanja: 2004.-2009.

Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Realizator: ITNMS, IMS, TMF

Rukovodilac: Dr Snežana R. Grujic, docent TMF

Predmet rada:

Stakla su cvrsti materijali koji se odlikuju neuredenom složenom strukturom koja odlucujuce utice na mnoga njihova osobine. Njihove visoke viskoznosti rastopa cine ih pogodnim medijumom za mnoga fundamentalna proucavanja difuzionih procesa i procesa preuredenja atoma koji se u ovim uslovima odvijaju relativno sporo. Staklokeramike imaju isti hemijski sastav ali razlicite strukture u odnosu na polazna stakla. One nastaju kontrolisanom kristalizacijom stakala, pri cemu postoji mogucnost podešavanja faznog sastava materijala. To omogucava da se dizajniraju novi materijali sa raznim kombinacijama osobina koje tradicionalni materijali ne poseduju. Predmet ovog projekta je izucavanje fenomena i procesa dobijanja i to:

Saradnici na projektu:

1. Dr Mihajlo B. Tošić, naučni savetnik ITNMS
2. Dr Ljubica Pavlović, naučni savetnik ITNMS
3. Mr Vladimir D. Živanović, istraživač saradnik ITNMS
4. Mr Marija S. Ðošić, istraživač saradnik ITNMS
5. Dipl. inž. Jelena D. Nikolić, istraživač saradnik ITNMS
6. Dr Zagorka S. Acimovic-Pavlović, vanredni profesor TMF
7. Dr Zagorka M. Radojević, viši naučni saradnik IMS