EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Zahtevi za izdavanje integrisane (IPPC) dozvole

Operater je u obavezi da pribavi integrisanu dozvolu za aktivnosti i postrojenja koja su navedena u Uredbi o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. glasnik RS“, br. 84/2005), u koje spadaju sledeći sektori: energetika, proizvodnja i prerada metala, mineralna industrija, hemijska industrija, upravljanje otpadom, papirna industrija, prehrambena industrija, odlaganje i reciklaža životinjskog otpada, farme za intenzivan uzgoj svinja i živine i dr.

Integrisana dozvola se izdaje za rad novih postrojenja, za rad postojećih postrojenja koja nisu pribavila dozvolu, za rad postrojenja kod kojih je došlo do bitne izmene u radu (kapaciteta, tehnologije itd.) i za prestanak obavljanja aktivnosti.

Centar za zaštitu životne sredine ITNMS u ovoj oblasti pruža sledeće usluge:

 • Sagledavanje mogućnosti preduzeća za ispunjavanje zahteva za IPPC dozvolu;
 • Prikupljanje relevantnih podataka potrebnih za definisanje postojećeg tehnološkog stanja i uticaja postrojenja na životnu sredinu;
 • Pomoć Operateru (Investitoru) u sagledavanju i prikupljanju neophodne dokumentacije za dobijanje IPPC dozvole;
 • Izrada Zahteva za izdavanje integrisane (IPPC) dozvole;
 • Poređenje postojećeg stanja sa zahtevima sadržanih u BREF dokumentima (BAT Best available technique reference);
 • Izrada Programa mera za prilagođavanje postrojenja uslovima propisanim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u bliskoj saradnji sa Operaterom (Investitorom);
 • Izrada potrebnih planova koji se prilažu uz Zahtev:
  • Plan vršenja monitoringa;
  • Plan upravljanja otpadom;
  • Plan mera za efikasno korišćenje energije;
  • Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica;
  • Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja;
 • Komunikacija sa nadležnim organima tokom celokupnog postupka za ishodovanje integrisane dozvole.

Evropska unija je do sada usvojila više od 200 pojedinačnih propisa koji se odnose na zagađenje vazduha, vode i zemljišta, upravljanje otpadom, mere zaštite u oblasti hemijske industrije i biotehnologije, standarde proizvoda itd., od kojih su neki transponovani u zakonodavstvu Republike Srbije, a ostali će biti usvojeni u narednom periodu. Saradnici Centra za zaštitu životne sredine ITNMS aktivno prate sve relevantne domaće i evropske propise i njihove izmene i učestvuju u radu Tehničkih komisija.

Upit ili zahtev za ponudu možete poslati na e-mail: ekolab@itnms.ac.rs.

Osoba za kontakt: Vladimir Adamović, tel.: 064 32 31 441

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583