EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Kontakt telefoni
VD DIREKTORA INSTITUTA
dr Miroslav Sokić
Adresa: Franše d’ Eperea 86, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3691 722
+381 11 3691 581
Fax.: +381 11 3691 583
Mob. +381 63 438-241
e-mail: m.sokic@itnms.ac.rs

ZAMENIK DIREKTORA
dr Mirjana Stojanović
Tel: (381-11) 3691-581
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/438-499
e-mail: m.stojanovic@itnms.ac.rs

RUKOVODILAC SEKTORA ZA METALURŠKE TEHNOLOGIJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
dr Miroslav Sokić
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/438-241
e-mail: m.sokic@itnms.ac.rs

RUKOVODILAC SEKTORA ZA PRIPREMU MINERALNIH SIROVINA I NEORGANSKE TEHNOLOGIJE
Prof. dr Ljubiša Andrić
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/438-249
e-mail: lj.andric@itnms.ac.rs

ŠEF CENTRA ZA PRIPREMU MINERALNIH SIROVINA
dr Vladan Milošević
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/348-371
e-mail: v.milosevic@itnms.ac.rs

ŠEF CENTRA ZA METALURŠKE TEHNOLOGIJE
dr Branislav Marković
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/348-520
e-mail: b.markovic@itnms.ac.rs

ŠEF CENTRA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
mr Aleksandar Ćosović
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/438-171
e-mail: a.cosovic@itnms.ac.rs

ŠEF CENTRA ZA EKSPERIMENTALNU PROIZVODNJU
mr Vladislav Matković
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/438-262
e-mail: v.matkovic@itnms.ac.rs

ŠEF SLUŽBE ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
Tanja Stojanović, dipl.ecc.
Tel: (381-11) 3691-585
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/438-025
e-mail: t.stojanovic@itnms.ac.rs

ŠEF SLUŽBE ZA ADMINISTRATIVNE, OPŠTE POSLOVE I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
Jovica Stanišić, dipl.prav.
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/348-279
e-mail: j.stanisic@itnms.ac.rs

ŠEF SLUŽBE ZA PROJEKTOVANJE, INFORMACIONE SISTEME I TEHNIČKU ARHIVU
Antanasković Velimir, dipl.maš.ing.
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/348-325
e-mail: vecko@itnms.ac.rs

ŠEF CENTRALNE LABORATORIJE ZA ISPITIVANJA
mr Aleksandar Ćosović
Tel: (381-11) 3691-722
Fax: (381-11) 3691-583
Mob. 063/438-171
e-mail: a.cosovic@itnms.ac.rs

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583