EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Kontakt telefoni
DIREKTOR INSTITUTA
dr Miroslav Sokić
Adresa: Franše d’ Eperea 86, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3691 722
+381 11 3691 581
Fax: +381 11 3691 583
Mob: +381 63 438 241
e-mail: m.sokic@itnms.ac.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA METALURŠKE TEHNOLOGIJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
dr Branislav Marković
Tel: +381 11 3691 722
+381 11 3691 581
+381 11 3691 586
Fax: +381 11 3691 583
Mob: +381 63 348 520
e-mail: b.markovic@itnms.ac.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA PRIPREMU MINERALNIH SIROVINA I NEORGANSKE TEHNOLOGIJE
Prof. dr Ljubiša Andrić
Tel: +381 11 3691 722
+381 11 3691 581
Fax: +381 11 3691 583
Mob: +381 63 438 249
e-mail: lj.andric@itnms.ac.rs

ŠEF SLUŽBE ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
Tanja Stojanović, dipl.ecc.
Tel: +381 11 3691 722
Fax: +381 11 3691 583
Mob: +381 63 438 025
e-mail: t.stojanovic@itnms.ac.rs

ŠEF SLUŽBE ZA ADMINISTRATIVNE, OPŠTE POSLOVE I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
Jovica Stanišić, dipl.prav.
Tel: +381 11 3691 722
Fax: +381 11 3691 583
Mob: +381 63 348 279
e-mail: j.stanisic@itnms.ac.rs

ŠEF SLUŽBE ZA PROJEKTOVANJE, INFORMACIONE SISTEME I TEHNIČKU ARHIVU
Antanasković Velimir, dipl.maš.ing.
Tel: +381 11 3691 722
Fax: +381 11 3691 583
Mob: +381 63 348 325
e-mail: vecko@itnms.ac.rs

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583