EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom

OSNOVA POSLOVNOG SISTEMA UPRAVLJANJA ITNMS

Poslovna strategija i vizija Instituta zasnovana je na integrisanom sistemu menadžmenta kvalitetom (IMS) kao moćnog alata za unapređenje poslovanja i uspešnijeg upravljanja procesima (šema 1).

Poslovna izvrsnost na osnovu menadžmenta kvalitetom je način da Institut stekne konkurentsku prednost na tržištu i uredi svoje procese na način i zadovoljstvo korisnika.

Sistem menadžmenta kvalitetom kao šire tumačenje integriše: kvalitet (SRPS ISO 9001), ispitivanja (SRPS ISO 17025) kontrolu usaglašenosti (Uputstvo 65) sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14000) i standarde bezbednosti i zaštite na radu (OHSAS 18001)

- UVEDENO
- ZAPOČETE AKTIVNOSTI
- PREDVIĐENO STRATEGIJOM RAZVOJA

 

STEPEN IMPLEMENTACIJE KOMPONENATA IMS-a U INSTITUTU

Sistem menadžmenta kvalitetom

Institut poseduje sertifikovan sistem menadžmenta kvaliteta prema modelu SRPS ISO 9001/2000, od strane ISS br QS1-0102 zasnovan na procesnom pristupu kao osnovnom principu IMS.

Jedna od prednosti procesnog pristupa je mogućnost neprekidnog upravljanja, koje se izvodi preko definisanih veza između pojedinih procesa. Procesi se dele na glavne ili primarne i obuhvataju osnovnu delatnost Instituta i sekundarne ili logističke procese. Interakcijska veza procesnog upravljanja prikazana je na šemi 2.


Šema 2 - Procesno upravljanje

Centralna laboratorija za ispitivanja

Krajem 1999. god. usvojen je Pravilnik o organizaciji Instituta u okviru koje se formira Centralna laboratorija za ispitivanja kao samostalna organizaciona jedinica a što je verifikovano i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta instituta br.11/2-3, 2009.god.

Politika kvaliteta Centralne laboratorije za ispitivanja je sastavni deo poslovne politike i politike kvaliteta Instituta zasnovana na ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, u domenu pružanja usluga hemijskih, fizičko-hemijskih i mineraloških ispitivanja, u oblasti zaštite životne sredine i pripreme mineralnih sirovina.

Laboratorija je akreditovana od strane ATS, br 01-153 od 15/07/2008.

Primarni interes Centralne laboratorije za ispitivanja u oblasti kvaliteta je zasnovan na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem totalnog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja korisnika naših usluga.

Organizacija Centralne laboratorije za ispitivanja prikazana je na šemi br.3.Šema 3 - Organizaciona šema Centralne laboratorije za ispitivanja

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583