EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Izjava o politici kvaliteta

Politika kvalliteta Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS) je sastavni deo ukupne poslovne politike i strategije razvoja, zasnovana na ispunjavanju svih savremenih zahteva u osnovnim, primenjenim i razvojnim naučnim istraživanjima, i verifikaciji naučnih rezultata kroz poluindustrijska i industrijska istraživanja i eksperimentalnu proizvodnju i izradu inženjerske tehničko–tehnološke dokumentacije u oblastima: tehnologije pripreme i koncentracije; neorganskih hemijskih tehnologija; metalurških tehnologija; tehnologija hemijske, elektrohemijske i mehanohemijske sinteze; hemijskog inženjerstva; tehnologija za zaštitu životne sredine; mineraloških, hemijskih, fizičko–hemijskih ispitivanja sirovina i proizvoda i pružanje svih usluga u skladu sa savremenim marketinškim zahtevima:

Politika kvaliteta ITNMS-a zasnovana je na sledećem:

  • Razvoju, implementaciji i stalnom unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, u cilju razvoja koncepta menandžmenta totalnim kvalitetom (TQM);
  • Uvažavanje, razmatranje i balansiranje potreba naših korisnika usluga uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve strane uz neprekidnu analizu povratnih informacija od korisnika
  • Uspostavljanje i saopštavanje vizije ITNMS i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju naše vizije;
  • Prihvatanje procesnog pristupa u menandžmentu našeg poslovanja i upravljanja našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve organizacije;
  • Obezbeđenje okruženja u kome je svaka osoba motivisana da da lični doprinos poboljšanja efektivnosti i efikasnosti naših proizvoda, procesa i sistema menadžmenta;
  • Razvijanje savezništva sa našim isporučiocima i rad sa njima na zajedničkom poboljšanju performansi;
  • Permantentni razvoj ITNMS kao profitne organizacije i tržišno orijentisanog profitnog sistema u oblasti naučno-istraživačke delatnosti;
  • To će biti postignuto ako se ostvari zadovoljstvo i potpuna lojalnost zaposlenih, pri čemu će svaki zaposleni ugraditi sopstvenu profesionalnu ambiciju u prosperitet Instituta.

OSTVARENJE SVIH POSTAVLJENIH CILJEVA OMOGUĆUJE ITNMS DA BUDE GENERATOR TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I PROSPERITETA U ZEMLJI IZ DELOKRUGA SVOG RADA.

Beograd, 05.04.2009.

Prof. Dr Zvonko Gulišija
Direktor Instituta

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583