EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Naučno veće

Članovi naučnog veća instituta:

 1. Dr. Miroslav Sokić, viši naučni saradnik – predsednik
 2. Prof. dr. Zvonko Gulišija, naučni savetnik, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije
 3. Dr. Mirjana Stojanović, naučni savetnik
 4. Dr. Živko Sekulić, naučni savetnik
 5. Dr. Aleksandra Daković, naučni savetnik
 6. Dr. Zoran Janjušević, naučni savetnik
 7. Dr. Milan Petrov, viši naučni saradnik
 8. Dr. Vladan Milošević, viši naučni saradnik
 9. Dr. Milan Kragović, naučni saradnik
 10. Dr. Branislav Marković, naučni saradnik
 11. Dr. Marija Mihajlović, naučni saradnik
O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583