EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Naučno veće

Članovi naučnog veća instituta:

 1. Dr. Jovica Stojanović, viši naučni saradnik – predsednik
 2. Dr. Miroslav Sokić, naučni savetnik
 3. Dr. Tatijana Šoštarić, naučni saradnik
 4. Dr. Živko Sekulić, naučni savetnik
 5. Dr. Aleksandra Daković, naučni savetnik
 6. Dr. Zoran Janjušević, naučni savetnik
 7. Dr. Milan Petrov, naučni savetnik
 8. Dr. Vladan Milošević, viši naučni saradnik
 9. Dr. Marija Mihajlović, viši naučni saradnik
 10. Dr. Branislav Marković, viši naučni saradnik
 11. Dr. Srđan Matijašević, naučni saradnik
O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583