EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Naučno veće

Članovi naučnog veća instituta:

 1. Dr. Jovica Stojanović, naučni savetnik – predsednik
 2. Dr. Miroslav Sokić, naučni savetnik
 3. Dr. Aleksandra Daković, naučni savetnik
 4. Dr. Milan Petrov, naučni savetnik
 5. Dr. Branislav Marković, viši naučni saradnik
 6. Dr. Ana Radosavljević Mihajlović, viši naučni savetnik
 7. Dr. Dragan Radulović, viši naučni saradnik
 8. Dr. Nataša Đorđević, viši naučni saradnik
 9. Dr. Slavica Mihajlović, viši naučni saradnik
 10. Dr. Tatijana Šoštarić, naučni saradnik
 11. Dr. Jelena Petrović, naučni saradnik
O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583